Vergeten worden in 2019 – onze cijfers

Vergeten worden in 2019 - onze cijfers

90% success rate, anderhalf keer zo hoog als de nationale cijfers!

In 2014 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat EU-burgers het recht hebben om vergeten te worden door zoekmachines als Google op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  MediaMaze kan u helpen om ongewenste zoekresultaten bij een zoekopdracht naar uw naam te verwijderen. Zo kunt u op efficiënte wijze uw online imago bijstellen.

Ook in 2019 werden vele verzoeken aan Google gedaan, vele bemiddelingsprocedures bij de Autoriteit Persoonsgegevens gestart en verschillende rechtszaken tegen Google gevoerd en gewonnen. Met de hulp van MediaMaze kunt u negatieve zoekresultaten met een hoge mate van succes aanpakken!

Introductie

In 2019 zijn er door MediaMaze 58 verzoeken ingediend bij Google waarin een beroep werd gedaan op het recht om vergeten te worden, op basis van de artikelen 17 en 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’). Van die 58 verzoeken zijn er inmiddels 54 afgerond, de resterende vier lopen nog. Van de 54 afgeronde verzoeken zijn er 48 toegewezen. Dat betekent dat 89% van de door MediaMaze (afgeronde) verzoeken betreffende de verwijdering van zoekresultaten van afgelopen jaar door Google zijn toegewezen. Ter vergelijking, Google wees in Nederland in 2019 slechts 60% van de verzoeken toe, onze success rate is dus substantieel hoger.

Mogelijkheden na afwijzing in eerste instantie

Belangrijk om op te merken is dat deze 48 toegewezen verzoeken eindresultaten zijn: verzoeken worden namelijk niet zelden in eerste instantie afgewezen door Google. Omdat wij goed kunnen inschatten welke afwijzingen onterecht zijn, kunnen wij gericht vervolgstappen ondernemen. Deze kunnen bestaan uit het versturen van een sommatie,  concept dagvaarding en een eerste verschijningsdatum bij de rechtbank en een bemiddelingsverzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Indien de AP het bemiddelingsverzoek toewijst (en dus met ons van mening is dat Google de zoekresultaten moet blokkeren), bemiddelt de AP bij Google om alsnog een blokkering te bewerkstelligen.

MediaMaze heeft het afgelopen jaar 27 keer een bemiddelingsverzoek ingediend en de AP heeft dit verzoek vervolgens in 24 gevallen toegewezen, wat neerkomt op bijna 90%. In slechts één van deze gevallen hield Google ook na de bemiddeling voet bij stuk. Ter vergelijking, de laatste cijfers van de AP uit 2017 laten zien dat de AP slechts 34% van alle verzoeken tussen 2014 en 2017 in behandeling heeft genomen. Als die cijfers worden doorgetrokken naar nu, ligt ook hier onze success rate dus substantieel hoger.

Soorten verzoeken

Door Google worden de aangevraagde URL’s in verschillende categorieën ingedeeld wat betreft website en inhoud. De categorie ‘overig’ van de websitecategorieën bevat sites die niet onder een specifieke categorie vallen. Het overgrote deel van de verzoeken van zowel MediaMaze (73%) als op landelijke schaal (64%) wordt gedaan met betrekking tot ‘overige sites’. Veel sites zijn immers niet in één specifiek hokje te drukken. MediaMaze behandelde veel zaken namens artsen die op een zwarte lijst stonden, een site die het midden houdt tussen een blog en een nieuwssite.

Wat betreft de inhoud van de met succes ingediende verzoeken door MediaMaze had 75% in 2019 betrekking op een professionele overtreding. Een groot contrast met het landelijk schaalniveau, waar slechts 5% van de verzoeken daarover gaat. Een dergelijk contrast is ook te zien in de succesvolle toewijzingen: op nationale schaal werd maar 15% van die verzoeken toegewezen, terwijl onze verzoeken in 94% van de gevallen werden toegewezen. Ook wat betreft de andere inhoudscategorieën: misdaad, werkgegevens en gevoelige persoonlijke informatie zijn onze statistieken beter dan de nationale cijfers. Onze verzoeken met betrekking tot misdaadinformatie werden in 84% van de gevallen toegekend, tegen 50% toewijzing op nationale schaal. Verzoeken betreffende werkgegevens werden bij MediaMaze twee van de drie keer toegewezen (66%), terwijl dat op landelijk niveau maar in 45% van de gevallen is gebeurd. Wat betreft verzoeken die gevoelige persoonlijke informatie behelzen, landelijk werd 95% toegekend; van onze verzoeken 100%.

achtergrond

De reden voor de slagingskans van bijna 90% voor onze verzoeken is de kennis en ervaring die wij de afgelopen jaren hebben opgedaan in dit vakgebied. Als enige partij heeft MediaMaze honderden verzoeken ingediend bij Google, vele tientallen bemiddelingstrajecten doorlopen bij de AP én meermaals tot aan de rechtbank geprocedeerd tegen Google. Tegelijkertijd krijgen wij relatief veel van de moeilijkere gevallen op kantoor: zaken die betrekking hebben op professionele aangelegenheden of misstappen en strafrechtelijke gegevens.

Door onze ervaring kennen wij de beweegredenen van Google en kunnen wij nieuwe verzoeken staven aan de uitkomsten van vergelijkbare verzoeken die wij eerder behandeld hebben. Op basis hiervan kunnen wij onze klanten een duidelijk en eerlijk advies geven over de haalbaarheid van hun zaak. De percentages tonen aan dat wij dit ook daadwerkelijk doen, zo besparen wij verzoekers de kosten van het indienen van verzoeken die niet ingewilligd zullen worden.

Naast het kunnen scheiden van kansrijke en kansloze verzoeken helpt onze kennis ook bij het maken van keuzes om na een initiële afwijzing door Google toch door te zetten. Door de verschillende verzoeken op de juiste manier te bepleiten en de juiste stappen te zetten, bij de juiste instanties, weten wij van alle initieel afgewezen verzoeken bijna 80% alsnog ingewilligd te krijgen door bemiddeling via de AP, sommaties of het starten en voeren van procedures bij de rechtbank.

Dit tezamen resulteert uiteindelijk in de success rate van bijna 90% van alle verzoeken via MediaMaze.

Uw Recht om vergeten te worden verzoek via MediaMaze:

Maximale Ervaring

Geen enkel kantoor heeft zoveel ervaring als wij met het 'recht om vergeten te worden'. Wij kunnen uw casus dus naast tientallen vergelijkbare casussen leggen en zo uw kansen inschatten en bepalen welke argumentatie vervolgens het meest kansrijk is.

Volledig Juridisch Verzoek

Wij schrijven een volledig juridisch verzoek namens u. Dat betekent een maximale kans op succes in eerste aanleg én, dat uw verzoek met slechts beperkte aanpassing, geschikt is om toe te sturen aan de Autoriteit Persoonsgegevens of om als verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Verifieerbare Deskundigheid

MediaMaze is regelmatig in de media met betrekking tot het recht om vergeten te worden. Ook kunt u onze procedures terugvinden op Rechtspraak.nl. Wij zeggen dus niet alleen deskundig te zijn, u kunt dit zelf verifiëren.

Wij weten de weg

Doordat wij reeds vele verzoeken indienden en procedures startten en voerden, kennen wij de weg bij partijen als Google (waardoor wij niet gebonden zijn aan de beperkingen van het publieke formulier voor dergelijke verzoeken) en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor kunnen wij uw verzoek of sommatie rechtstreeks bij de beslissers onder de aandacht brengen.

Concurrerend & Vast Tarief

Wij bieden deze, juridische, dienst aan voor een concurrerend en vooraf vastgesteld tarief. Zo komt u niet voor verrassingen te staan, terwijl u verzekerd bent van de beste service. Het indicatietarief voor een verzoek is €795,- ex. btw, tijdens een vrijblijvende intake informeren we u over het precieze tarief voor uw verzoek

Ik wil vergeten worden!

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor een kosteloze inschatting van de haalbaarheid van uw verzoek. Op basis van een quickscan geven we u een toelichting op de mogelijkheden voor een beroep op het recht om vergeten te worden, wat wij voor u kunnen betekenen en welke kosten wij daarvoor rekenen.


Of gebruik onderstaand formulier