Persoonlijke of zakelijke faillissementen en het recht om vergeten te worden

Persoonlijke of zakelijke faillissementen en het recht om vergeten te worden

Als u te maken heeft gehad met een faillissement dan is het goed mogelijk dat dit in de zoekresultaten in Google wordt gekoppeld aan uw (bedrijfs)naam. Wanneer u inmiddels een doorstart gemaakt heeft, of een handelsnaam uit een failliete boedel hebt overgenomen, kan dit voor de nodige verwarring zorgen bij klanten. En wanneer u als bestuurder/eigenaar betrokken bent bij een faillissement kan dit nog lange tijd in de zoekresultaten voor uw naam verschijnen. Ditzelfde geldt voor persoonlijke faillissementen. In al deze gevallen biedt het recht om vergeten te worden mogelijk uitkomst.

Sinds 2014 kennen we in Europa het right to be forgotten en zijn Europese burgers beter beschermd tegen imagoschade. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in 2014 dat zoekmachines als Google verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in hun zoekresultaten, in het zogenaamde Costeja-arrest. Dit recht is opgenomen in de AVG die in het voorjaar van 2018 in werking is getreden. MediaMaze staat al sinds 2014 personen bij om hen te helpen ongewenste zoekresultaten af te schermen bij een zoekopdracht naar hun naam. Door onze uitgebreide ervaring in alle stappen van het proces (verzoek, bemiddeling, rechtszaak) zijn wij dé aangewezen partij om u te helpen bij uw verzoek op basis van het right to be forgotten.

Openbaarheid van faillissements-gegevens

Indien een faillissement wordt uitgesproken, worden de faillissementsgegevens door de overheid openbaar gemaakt. Dit gebeurt onder andere via het Centraal Insolventieregister en de Staatscourant, waar alle faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen worden gepubliceerd.

Naast bekendmaking door de overheid bestaan er verschillende websites (o.a. faillisementsdossier.nl, faillissementen.com, oozo.nl en drimble.nl) die door de overheid beschikbaar gestelde faillissementsgegevens automatisch ophalen en verwerken ten behoeve van publicatie op hun eigen websites. Een deel van deze informatie is slechts zichtbaar voor abonnees van de desbetreffende website en een deel bieden zij ook openbaar aan. Google neemt deze pagina’s op in haar zoekresultaten, doorgaans op een prominente plek. Zowel de publicerende websites als Google houden daarbij niet altijd de actuele stand van zaken in het faillissement in de gaten. Dat kan ertoe leiden dat de faillissementen ook nog worden getoond nadat het faillissement is opgeheven.

Dit is anders voor het Centraal Insolventieregister. Dit register wordt niet geïndexeerd door Google en bovendien worden de gegevens zes maanden na het uitspreken van het faillissement verwijderd.

google-logo-transparant

Persoonlijk/zakelijk faillissement

Uw mogelijkheden om op te treden tegen de informatieverwerking door andere kanalen dan de overheid hangen af van de omstandigheden van het geval.

Bij een persoonlijk faillissement of wanneer sprake is van tot de persoon herleidbare informatie kan op basis van artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een verzoek worden ingediend bij zowel de publicerende websites, als bij Google. Het recht om vergeten te worden van artikel 17 AVG geldt alleen voor natuurlijke personen. Er kan een beroep op worden gedaan als uzelf failliet bent gegaan (daaronder valt ook eventueel uw eenmanszaak), maar ook wanneer bedrijfsgegevens tot een persoon herleidbaar zijn, bijvoorbeeld als uw eigen naam in de bedrijfsnaam voorkomt en het duidelijk is dat het uw bedrijf was.

In geval van een zakelijk faillissement kan ook in een deel van de gevallen bij de publicerende websites een verwijdering worden bedongen. Bij faillissementen van rechtspersonen verschillen de mogelijkheden sterk per geval en moet een aanvraag dus individueel worden beoordeeld.

MediaMaze biedt hulp

Zowel met betrekking tot persoonlijke als zakelijke faillissementen hebben wij veel ervaring. Wij helpen u graag bij het inschatten van uw kansen met betrekking tot een verzoek aan Google en publicerende websites. Indien wij het voldoende aannemelijk achten dat er een toewijzing op uw verzoek volgt, kunnen wij namens u een uitgebreid, juridisch gemotiveerd verzoek indienen. Een dergelijk onderbouwd verzoek vergroot uw kansen op een positieve uitkomst significant.

Google/de publicerende website heeft 6 weken om een beslissing op het verzoek te verschaffen. Mocht het zo zijn dat er in eerste instantie een afwijzing volgt op uw verzoek, dan helpen wij u met de mogelijke vervolgstappen (bemiddeling via de Autoriteit Persoonsgegevens, sommatie en/of een stap naar de rechtbank).

Als u een inschatting wilt verkrijgen van de mogelijkheden om gebruik te maken van uw recht om vergeten te worden en de kansen op succes, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via onderstaande mogelijkheden. Wij staan u graag, discreet en kosteloos, te woord.

Resultaten in 2019

Bijna 90% van de door MediaMaze ingediende verzoeken in 2019 werd ingewilligd door Google. Dit terwijl Google in 2019 slechts 60% van alle verzoeken in Nederland toekende. Onze resultaten zijn onder andere beter door een goede analyse vooraf en doordat wij 80% van de verzoeken die in eerste instantie geweigerd werden, door het zetten van de juiste vervolgstappen (AP/Sommatie/Rechtszaak) alsnog ingewilligd zagen. Lees ons volledige verslag via onderstaande link.

Uw Right to be forgotten en MediaMaze:

Maximale Ervaring

Geen enkel kantoor heeft zoveel ervaring als wij met het 'right to be forgotten'. Wij kunnen uw casus dus naast tientallen vergelijkbare casussen leggen en zo uw kansen inschatten en bepalen welke argumentatie vervolgens het meest kansrijk is.

Volledig Juridisch Verzoek

Wij schrijven een volledig juridisch verzoek namens u. Dat betekent een maximale kans op succes in eerste aanleg én, dat uw verzoek met slechts beperkte aanpassing, geschikt is om toe te sturen aan de Autoriteit Persoonsgegevens of om als verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Verifieerbare Deskundigheid

MediaMaze is regelmatig in de media met betrekking tot het right to be forgotten. Ook kunt u onze procedures terugvinden op Rechtspraak.nl. Wij zeggen dus niet alleen deskundig te zijn, u kunt dit zelf verifiëren.

Wij weten de weg

Doordat wij reeds vele verzoeken indienden en procedures startten en voerden, kennen wij de weg bij partijen als Google (waardoor wij niet gebonden zijn aan de beperkingen van het publieke formulier voor dergelijke verzoeken) en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor kunnen wij uw verzoek of sommatie rechtstreeks bij de beslissers onder de aandacht brengen.

Concurrerend & Vast Tarief

Wij bieden deze, juridische, dienst aan voor een concurrerend en vooraf vastgesteld tarief. Zo komt u niet voor verrassingen te staan, terwijl u verzekerd bent van de beste service. Het indicatietarief voor een verzoek is €795,- ex. btw, tijdens een vrijblijvende intake informeren we u over het precieze tarief voor uw verzoek

Ik wil vergeten worden!

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor een kosteloze inschatting van de haalbaarheid van uw verzoek. Op basis van een quickscan geven we u een toelichting op de mogelijkheden voor een beroep op het recht om vergeten te worden, wat wij voor u kunnen betekenen en welke kosten wij daarvoor rekenen.


Of gebruik onderstaand formulier