Informatie over uw politieke of religieuze opvattingen of uw afkomst uit de zoekresultaten verwijderen

Informatie over uw politieke of religieuze opvattingen of uw afkomst uit de zoekresultaten verwijderen

Staat er gevoelige persoonlijke informatie, zoals over uw vermeende politieke voorkeur, geloofs-/ levensovertuiging of seksuele voorkeuren opgenomen in de zoekresultaten voor uw naam? Dan biedt recht om vergeten te worden wellicht de mogelijkheid deze informatie te verwijderen.

Sinds 2014 kennen we in Europa het right to be forgotten en zijn Europese burgers beter beschermd tegen imagoschade. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in 2014 dat zoekmachines als Google verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in hun zoekresultaten, in het zogenaamde Costeja-arrest. Dit recht is opgenomen in de AVG die in het voorjaar van 2018 in werking is getreden. MediaMaze staat al sinds 2014 personen bij om hen te helpen ongewenste zoekresultaten af te schermen bij een zoekopdracht naar hun naam. Door onze uitgebreide ervaring in alle stappen van het proces (verzoek, bemiddeling, rechtszaak) zijn wij dé aangewezen partij om u te helpen bij uw verzoek op basis van het right to be forgotten.

Verwerking toegestaan?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) bepaalt in het eerste lid van artikel 9 het volgende:

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid zijn verboden.

Hieruit kan worden opgemaakt dat de verwerking van informatie met betrekking tot gevoelige persoonlijke informatie in beginsel verboden is. De AVG geeft echter geen absoluut recht op verwijdering van de zoekresultaten. Ten eerste worden er in het tweede lid van het artikel tien voorwaarden gesteld waardoor een uitzondering ontstaat, waaronder bijvoorbeeld toestemmingverlening door betrokkene, openbaarmaking door betrokkene zelf en zwaarwegende redenen van algemeen belang. Ten tweede leidt het feit dat het recht op verwijdering niet absoluut is ertoe dat er een belangenafweging dient te worden gemaakt, waarbij het publieke recht op informatievoorziening moet worden afgewogen tegen het recht op privacy van een individu.

google-logo-transparant

Strikte noodzakelijkheid

In het G.C./CNIL-arrest (ECLI:EU:C:2019:77) van 24 september 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (het HvJEU, de hoogste rechterlijke macht binnen de E.U.) helderheid verschaft met betrekking tot de belangenafweging die bij een verzoek met betrekking tot de verwijdering van gevoelige persoonsgegevens uit de zoekresultatenlijst moet worden gemaakt. Duidelijk werd dat er sprake moet zijn van strikt noodzakelijke informatie wil de verwerking van dergelijke persoonsgegevens rechtmatig zijn:

“de exploitant van een zoekmachine (moet) na de ontvangst van een verzoek tot verwijdering van een link naar een webpagina waarop dergelijke gevoelige gegevens zijn gepubliceerd, (..) nagaan of de opname van deze link in de resultatenlijst die wordt weergegeven na een zoekopdracht op de naam van deze persoon strikt noodzakelijk blijkt ter bescherming van de in artikel 11 van het Handvest verankerde recht op vrijheid van informatie van de internetgebruikers die mogelijk geïnteresseerd zijn in toegang tot deze webpagina via een dergelijke zoekopdracht.

Gevoelige persoonlijke informatie

Elke situatie is uniek en er wordt per casus bekeken of de verwerking van gevoelige persoonlijke informatie wordt toegestaan door de AVG. Radicale ideeën van een priester met betrekking tot zijn geloof die via-via in de media zijn beland tegen zijn zin, zullen behoren tot de strikt noodzakelijke verwerking van informatie. In die situatie speelt zijn geloofsovertuiging een te grote rol in zijn professionele leven, waardoor het publieke belang uitstijgt boven het privacybelang. Echter, als in deze casus er geen sprake was van een priester, maar van bijvoorbeeld een accountant, zou de afweging anders uitpakken. In dat geval zou de overtuiging van de accountant geen noemenswaardige invloed hebben op zijn/haar professionele leven en is de overtuiging 100% privé. Ook gegevens met betrekking tot gezondheid worden beschermd door artikel 9 AVG. Als iemand echter zelf uitspraken doet over zijn/haar (mentale) gezondheid en naar aanleiding daarvan wordt een artikel gepubliceerd (waarnaar wordt verwezen in de zoekresultaten), zal verwijdering minder snel worden toegewezen dan wanneer een artikel is geschreven naar aanleiding van een uitgelekt patiëntendossier. De vraag of uw beroep op het recht op privacy en daarmee op verwijdering van zoekresultaten wordt ingewilligd, hangt dus af van de omstandigheden van de zaak.

MediaMaze biedt hulp

Met het oog op onze ervaring en expertise helpen wij u graag, vrijblijvend, bij het maken van een inschatting  betreffende uw kansen aangaande de reactie van Google. Indien die inschatting positief is en wij de kans derhalve voldoende aannemelijk achten dat uw verzoek zal worden toegewezen, zullen wij namens u een uitgebreid, juridisch gemotiveerd verzoek indienen. Uw kansen op een toewijzende reactie van Google worden aanmerkelijk vergroot met een dergelijk gemotiveerd verzoek.

Binnen 6 weken zal Google op het verzoek beslist moeten hebben. In het geval van een afwijzing in eerste instantie bieden wij u hulp aangaande de mogelijke vervolgstappen (bemiddeling via de Autoriteit Persoonsgegevens, sommatie en/of een stap naar de rechtbank).

Als u een inschatting wilt verkrijgen van de mogelijkheden om gebruik te maken van uw recht om vergeten te worden en de kansen op succes, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via onderstaande mogelijkheden. Wij staan u graag, discreet en kosteloos, te woord.

Resultaten in 2019

Bijna 90% van de door MediaMaze ingediende verzoeken in 2019 werd ingewilligd door Google. Dit terwijl Google in 2019 slechts 60% van alle verzoeken in Nederland toekende. Onze resultaten zijn onder andere beter door een goede analyse vooraf en doordat wij 80% van de verzoeken die in eerste instantie geweigerd werden, door het zetten van de juiste vervolgstappen (AP/Sommatie/Rechtszaak) alsnog ingewilligd zagen. Lees ons volledige verslag via onderstaande link.

Uw Right to be forgotten en MediaMaze:

Maximale Ervaring

Geen enkel kantoor heeft zoveel ervaring als wij met het 'right to be forgotten'. Wij kunnen uw casus dus naast tientallen vergelijkbare casussen leggen en zo uw kansen inschatten en bepalen welke argumentatie vervolgens het meest kansrijk is.

Volledig Juridisch Verzoek

Wij schrijven een volledig juridisch verzoek namens u. Dat betekent een maximale kans op succes in eerste aanleg én, dat uw verzoek met slechts beperkte aanpassing, geschikt is om toe te sturen aan de Autoriteit Persoonsgegevens of om als verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Verifieerbare Deskundigheid

MediaMaze is regelmatig in de media met betrekking tot het right to be forgotten. Ook kunt u onze procedures terugvinden op Rechtspraak.nl. Wij zeggen dus niet alleen deskundig te zijn, u kunt dit zelf verifiëren.

Wij weten de weg

Doordat wij reeds vele verzoeken indienden en procedures startten en voerden, kennen wij de weg bij partijen als Google (waardoor wij niet gebonden zijn aan de beperkingen van het publieke formulier voor dergelijke verzoeken) en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor kunnen wij uw verzoek of sommatie rechtstreeks bij de beslissers onder de aandacht brengen.

Concurrerend & Vast Tarief

Wij bieden deze, juridische, dienst aan voor een concurrerend en vooraf vastgesteld tarief. Zo komt u niet voor verrassingen te staan, terwijl u verzekerd bent van de beste service. Het indicatietarief voor een verzoek is €795,- ex. btw, tijdens een vrijblijvende intake informeren we u over het precieze tarief voor uw verzoek

Ik wil vergeten worden!

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor een kosteloze inschatting van de haalbaarheid van uw verzoek. Op basis van een quickscan geven we u een toelichting op de mogelijkheden voor een beroep op het recht om vergeten te worden, wat wij voor u kunnen betekenen en welke kosten wij daarvoor rekenen.


Of gebruik onderstaand formulier