Naaktfoto’s, seksuele video’s en wraakporno uit de zoekresultaten verwijderen

Naaktfoto’s, seksuele video’s en wraakporno uit de zoekresultaten verwijderen

Zijn er, zonder uw toestemming, seksueel getinte foto’s of video’s online geplaatst? Bent u slachtoffer van wraakporno of mensenhandel? Dan heeft u mogelijk het recht om vergeten te worden, waarbij deze foto’s, video’s of pagina’s geblokkeerd worden bij een zoekopdracht naar uw naam, of zelfs volledig uit de zoekmachines worden verwijderd.

Sinds 2014 kennen we in Europa het right to be forgotten en zijn Europese burgers beter beschermd tegen imagoschade. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in 2014 dat zoekmachines als Google verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in hun zoekresultaten, in het zogenaamde Costeja-arrest. Dit recht is opgenomen in de AVG die in het voorjaar van 2018 in werking is getreden. MediaMaze staat al sinds 2014 personen bij om hen te helpen ongewenste zoekresultaten af te schermen bij een zoekopdracht naar hun naam. Door onze uitgebreide ervaring in alle stappen van het proces (verzoek, bemiddeling, rechtszaak) zijn wij dé aangewezen partij om u te helpen bij uw verzoek op basis van het right to be forgotten.

Verwerking toegestaan?

Artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) bepaalt het volgende:

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid zijn verboden.

Met dit artikel wordt ook de verwerking van naaktfoto’s/-video’s verboden. Echter, het recht op verwijdering van naaktbeelden uit Google-zoekresultaten, dat voortvloeit uit dit artikel, is niet absoluut. Er zijn namelijk in het tweede lid van artikel 9 voorwaarden geformuleerd op basis waarvan een uitzondering ontstaat. De voorwaarden die in het algemeen leiden tot een uitzondering in het geval van naaktfoto’s zijn de volgende:

2.   Lid 1 is niet van toepassing wanneer aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

a. de betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking van die persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden, behalve indien in Unierecht of lidstatelijk recht is bepaald dat het in lid 1 genoemde verbod niet door de betrokkene kan worden opgeheven;

(…)

b. de verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;

(…)’

Dit leidt ertoe dat de naaktbeelden uit de zoekresultaten van Google verwijderd zullen worden indien geen sprake is van een uitzonderingsvoorwaarde. Als u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verwerking op de desbetreffende webpagina noch de informatie zelf openbaar hebt gemaakt, dan zal over het algemeen geen reden tot twijfel zijn met betrekking tot de acceptatie van de verwijdering.

google-logo-transparant

Verwijdering?

Stel: u heeft een paar maanden geleden een eigen blog opgestart met daarop seksueel getinte foto’s/naaktbeelden, maar u heeft die vervolgens ook weer verwijderd. Desalniettemin zijn de beelden op een andere webpagina beland, waardoor ook na verwijdering van uw eigen blog, de foto’s nog te vinden zijn in de zoekresultaten. In deze situatie zal u een minder grote kans maken op inwilliging van uw verwijderverzoek op basis van het vergeetrecht, dan wanneer er zonder uw toestemming naaktbeelden van u zijn geschoten en gepubliceerd. Daarentegen kunnen we in de eerste situatie wel weer een beroep doen op het auteursrecht, en via deze weg de beelden blokkeren.

MediaMaze biedt hulp

Graag helpen wij u bij het maken van een inschatting met betrekking tot de vraag of uw verzoek een goede kans maakt op een positieve reactie van Google. Indien wij de kans op toewijzing van het verzoek voldoende aannemelijk achten, kunnen wij namens u een uitgebreid, juridisch gemotiveerd verzoek indienen. Uw kansen op inwilliging door Google worden sterk vergroot met een dergelijk onderbouwd verzoek. In geval van wraakporno en aanverwante zaken voor slachtoffers onder de 26 jaar kijken wij wanneer HelpWanted.nl u kan bijstaan.

Na indiening van ons verzoek heeft Google 6 weken om een besluit te nemen. Bij een eventuele afwijzing helpen wij u met de mogelijke vervolgstappen (bemiddeling via de Autoriteit Persoonsgegevens, sommatie en/of een stap naar de rechtbank).

Als u een inschatting wilt verkrijgen van de mogelijkheden om gebruik te maken van uw recht om vergeten te worden en de kansen op succes, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via onderstaande mogelijkheden. Wij staan u graag, discreet en kosteloos, te woord.

Resultaten in 2019

Bijna 90% van de door MediaMaze ingediende verzoeken in 2019 werd ingewilligd door Google. Dit terwijl Google in 2019 slechts 60% van alle verzoeken in Nederland toekende. Onze resultaten zijn onder andere beter door een goede analyse vooraf en doordat wij 80% van de verzoeken die in eerste instantie geweigerd werden, door het zetten van de juiste vervolgstappen (AP/Sommatie/Rechtszaak) alsnog ingewilligd zagen. Lees ons volledige verslag via onderstaande link.

Uw Right to be forgotten en MediaMaze:

Maximale Ervaring

Geen enkel kantoor heeft zoveel ervaring als wij met het 'right to be forgotten'. Wij kunnen uw casus dus naast tientallen vergelijkbare casussen leggen en zo uw kansen inschatten en bepalen welke argumentatie vervolgens het meest kansrijk is.

Volledig Juridisch Verzoek

Wij schrijven een volledig juridisch verzoek namens u. Dat betekent een maximale kans op succes in eerste aanleg én, dat uw verzoek met slechts beperkte aanpassing, geschikt is om toe te sturen aan de Autoriteit Persoonsgegevens of om als verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Verifieerbare Deskundigheid

MediaMaze is regelmatig in de media met betrekking tot het right to be forgotten. Ook kunt u onze procedures terugvinden op Rechtspraak.nl. Wij zeggen dus niet alleen deskundig te zijn, u kunt dit zelf verifiëren.

Wij weten de weg

Doordat wij reeds vele verzoeken indienden en procedures startten en voerden, kennen wij de weg bij partijen als Google (waardoor wij niet gebonden zijn aan de beperkingen van het publieke formulier voor dergelijke verzoeken) en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor kunnen wij uw verzoek of sommatie rechtstreeks bij de beslissers onder de aandacht brengen.

Concurrerend & Vast Tarief

Wij bieden deze, juridische, dienst aan voor een concurrerend en vooraf vastgesteld tarief. Zo komt u niet voor verrassingen te staan, terwijl u verzekerd bent van de beste service. Het indicatietarief voor een verzoek is €795,- ex. btw, tijdens een vrijblijvende intake informeren we u over het precieze tarief voor uw verzoek

Ik wil vergeten worden!

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor een kosteloze inschatting van de haalbaarheid van uw verzoek. Op basis van een quickscan geven we u een toelichting op de mogelijkheden voor een beroep op het recht om vergeten te worden, wat wij voor u kunnen betekenen en welke kosten wij daarvoor rekenen.


Of gebruik onderstaand formulier