Ongewenste websites verwijderen

Ongewenste websites verwijderen

Zoekmachines als Google zijn bijzonder handig om snel een beeld te vormen van personen of bedrijven. Een eenvoudige zoekopdracht levert vaak genoeg informatie op om te weten met wie u te maken hebt. Dit werkt natuurlijk ook andersom. Iedereen die met u in contact komt, kan vooraf hebben opgezocht wat online over u, of uw bedrijf, is geschreven. Het is daarom zeer vervelend als de informatie die zij vinden niet klopt. Het lijkt vrijwel onmogelijk om ongewenste websites te verwijderen, maar MediaMaze kan hierbij op een aantal manieren helpen.

Website bij de bron verwijderen

Door contact te zoeken met de webmaster kunt u proberen de ongewenste website bij de bron te verwijderen. Hoewel dit de directe weg is, en daarmee de snelste, is dit niet altijd verstandig. De webmaster is namelijk niet verplicht uw verzoek in te willigen en kan zelfs reden zien om nieuwe negatieve berichten te plaatsen. Zelfs als er geen sprake is van een kwaadwillende beheerder, zijn webmasters niet snel bereid ongewenste websites te verwijderen en is direct contact vaak tijdverspilling.

Website uit Google verwijderen

Als de webmaster weigert mee te werken, is de ongewenste website uit Google verwijderen een goed alternatief. Wanneer zoekmachines niet langer naar de website verwijzen, is deze namelijk alleen nog te vinden door direct naar het webadres te gaan. Het aantal mensen dat de informatie te zien krijgt, neemt hierdoor aanzienlijk af.

MediaMaze kan een verzoek indienen bij Google om de ongewenste website te verwijderen. Op basis van het vergeetrecht zijn gegevensverwerkers verplicht persoonsgegevens die onjuist, niet (langer) relevant of onvolledig is en/of geen publiek belang dienen, te verwijderen bij een zoekopdracht naar de persoonsnaam van een Europese burger als deze hierom vraagt. Als Google hier zelf niet aan tegemoet wil komen, kan de Autoriteit Persoonsgegevens bemiddelen. In het uiterste geval komt de zaak zelfs voor de rechter.

In al deze gevallen heeft MediaMaze de ervaring en deskundigheid in huis om de kans op een succesvol verzoek te optimaliseren: wij deden 100+ verzoeken aan Google, bemiddelden vele malen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wonnen meerdere keren van Google in de rechtszaal.

Website onvindbaar maken

Wanneer bovenstaande stappen vruchteloos blijven, kan MediaMaze de website nog op een andere wijze aan het zicht onttrekken. Gebruikers van Google bekijken vaak slechts de eerste pagina van de zoekresultaten. Als zij daar niet vinden wat zij zoeken, werpen zij hooguit nog een blik op de tweede en derde pagina. In de meeste gevallen passen zij echter hun zoekopdracht aan en beginnen opnieuw. Dat betekent dat websites die niet op de eerste pagina te vinden zijn, voor veel gebruikers onzichtbaar blijven.

MediaMaze kan de ongewenste website uit de eerste zoekresultaten verwijderen. De negatieve berichtgeving wordt dan vervangen door positieve of neutrale content, die MediaMaze zelf creëert of middels SEO-technieken beter vindbaar maakt.

Eerlijke kans

Onjuiste of onvolledige informatie op internet kan onaangename gevolgen hebben, zowel in de privésfeer als op zakelijk vlak. Bij persoonlijke kennismaking heeft iemand al een negatief beeld van u gevormd, áls het al tot een kennismaking komt en u de kans krijgt dit beeld bij te stellen. Gun uzelf dus de kans op een eerlijke beoordeling door anderen, vrij van online verkregen onjuiste of onvolledige informatie.