Zoekresultaten Ontgooglen? MediaMaze is dé Specialist!

Door ontgooglen naar een beter online imago

MediaMaze helpt u te ontgooglen, waardoor u weer verder kunt met uw carriere of bedrijf.

Wanneer het beeld van u dat uit de zoekresultaten naar voren komt niet overeenkomt met uw offline imago, helpt MediaMaze u om dit bij te sturen. De informatie die een zoekopdracht naar uw naam oplevert is vaak onvolledig en soms zelfs onjuist. Contact leggen met de personen achter de berichtgeving is omslachtig, onmogelijk of wellicht geen goed idee. Dit blijft in de meeste gevallen dan ook zonder resultaat. Hoewel het recht op vrijheid van meningsuiting een groot goed is voor de Nederlandse samenleving, zijn er toch mogelijkheden om schade aan uw online reputatie te voorkomen. MediaMaze kan helpen om uzelf of uw bedrijf te ontgooglen.

Ongewenste zoekresultaten verwijderen

Met ontgooglen bedoelen wij dat ongewenste zoekresultaten in  Google minder zichtbaar worden gemaakt. Sinds 2014 kunnen gebruikers bij Google een verzoek indienen om specifieke URL’s weg te laten bij een zoekopdracht naar hun naam. Dit vergeetrecht geldt alleen voor natuurlijke personen, niet voor rechtspersonen. Google beslist op het verzoek en maakt een afweging tussen het recht op privacy aan de ene kant, en het recht op vrijheid van informatie aan de andere kant.

Bij het recht om vergeten te worden is van belang of de betreffende informatie een publiek belang dient. Zo niet, dan is de kans aannemelijk dat het verzoek wordt ingewilligd. Is er wel een publiek belang, dan zal moeten worden aangetoond dat het privacybelang zwaarder weegt dan het belang van toegang tot deze berichten voor zakelijke contacten, zoals potentiële werkgevers, klanten, relaties en aandeelhouders. In beide gevallen is MediaMaze de aangewezen organisatie om u bij te staan bij het verzoek tot ontgooglen aan zoekmachinegigant Google. Wij hebben reeds 100+ verzoeken ingediend bij Google en meermaals bij de rechtbank tegen Google geprocedeerd, en met succes. Zelfs bij verzoeken die meermaals door Google en de Autoriteit Persoonsgegevens waren afgewezen, kregen wij bij de rechtbank nog 50% van de URL’s geblokkeerd.

Door het vergeetrecht worden gegevens overigens niet van het internet verwijderd, maar onvindbaar gemaakt in Google. Desondanks biedt deze wijze van ontgooglen resultaten om zeer tevreden mee te zijn. Wanneer was immers de laatste keer dat u naar een persoon zocht zonder tussenkomst van deze zoekmachine?

Negatieve berichtgeving verdringen

Indien het niet mogelijk is een beroep te doen op het vergeetrecht, rest altijd nog een ander krachtig middel tegen imagoschade: verdringing van ongewenste zoekresultaten van de eerste pagina van Google. Dit is een minder directe, maar eveneens effectieve manier van ontgooglen. Om uw online reputatie in lijn te brengen met uw offline imago, kunnen zowel neutrale als positieve berichten worden gecreëerd en/of geoptimaliseerd. Deze duwen de negatieve berichtgeving letterlijk naar beneden in de zoekresultaten en laten het verdwijnen in de overvloed aan informatie die vanaf pagina twee rest.

MediaMaze is gespecialiseerd in deze vorm van online reputatiemanagement. Informatie over uzelf of uw bedrijf ontgooglen hoeft niet langer een onbereikbaar doel te zijn.

Neem contact met ons op

Graag bespreken we vrijblijvend de mogelijkheden voor ontgooglen voor u, of uw bedrijf.


Of gebruik onderstaand formulier