Persoonsgegevens betreffende politieke voorkeur verwijderen uit zoekresultaten

Persoonsgegevens betreffende politieke voorkeur uit de zoekresultaten verwijderen

Wordt bij een zoekopdracht naar uw naam uw (voormalige/vermeende) politieke voorkeur openbaar gemaakt? Bijvoorbeeld doordat u aan een politieke partij, of politieke organisatie gelinkt wordt? Dan is het recht om vergeten te worden waarschijnlijk iets voor u!

Sinds 2014 kennen we in Europa het right to be forgotten en zijn Europese burgers beter beschermd tegen imagoschade. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in 2014 dat zoekmachines als Google verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in hun zoekresultaten, in het zogenaamde Costeja-arrest. Dit recht is opgenomen in de AVG die in het voorjaar van 2018 in werking is getreden. MediaMaze staat al sinds 2014 personen bij om hen te helpen ongewenste zoekresultaten af te schermen bij een zoekopdracht naar hun naam. Door onze uitgebreide ervaring in alle stappen van het proces (verzoek, bemiddeling, rechtszaak) zijn wij dé aangewezen partij om u te helpen bij uw verzoek op basis van het right to be forgotten.

Gegevensbescherming & politieke voorkeur

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) wordt in het eerste lid van artikel 9 het volgende bepaald:

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid zijn verboden.

Hieruit kan worden opgemaakt dat de verwerking van informatie waaruit politieke opvattingen blijken in beginsel verboden is. Artikel 9 AVG geeft geen absoluut recht op verwijdering. In het tweede lid van het artikel worden voorwaarden gesteld waardoor een uitzondering ontstaat. Er zijn tien voorwaarden geformuleerd, waaronder bijvoorbeeld toestemmingverlening door betrokkene, openbaarmaking door betrokkene zelf en zwaarwegende redenen van algemeen belang.

Dat betekent dat, voorafgaand aan een verzoek om vergeten te worden, op basis van artikel 9 AVG de uitzonderingen in acht moeten worden genomen. Daarnaast moet in het achterhoofd worden gehouden dat het recht om vergeten te worden niet absoluut is en er derhalve een belangenafweging zal worden gemaakt.

Strikt noodzakelijk

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (het HvJEU) heeft op 24 september 2019 in het G.C./CNIL-arrest (ECLI:EU:C:2019:77) meer duidelijkheid gegeven met betrekking tot de te maken belangenafweging bij bijzondere persoonlijke gegevens, zoals onder andere bedoeld in artikel 9 AVG. In dit arrest werd duidelijk dat er sprake moet zijn van strikt noodzakelijke informatie wil het publieke belang het privacybelang kunnen overtreffen waarbij de zoekmachine moet nagaan:

‘of de opname van deze link in de resultatenlijst die wordt weergegeven na een zoekopdracht op de naam van deze persoon strikt noodzakelijk blijkt ter bescherming van de in artikel 11 van het Handvest verankerde recht op vrijheid van informatie van de internetgebruikers die mogelijk geïnteresseerd zijn in toegang tot deze webpagina via een dergelijke zoekopdracht.

Verwijdering van Google

Het is allereerst van belang om na te gaan of er sprake is van informatie met betrekking tot politieke voorkeuren. Voorbeelden van verzoeken die wij in onze praktijk op dit vlak hebben gezien, zijn artikelen op een extreemlinkse website over personen die aanwezig waren bij extreemrechtse evenementen en vice versa. Verzoekers waren ‘gewone’ mensen met ‘gewone’ banen (zij hadden geen politieke functie, of functie in het openbaar bestuur), waarin hun politieke voorkeur niet van belang was en daarmee 100% privé. De informatie die verschaft werd, was bovendien jaren oud. Op grond van deze argumenten zijn de zoekresultaten verwijderd.

Echter, stel: u bent in het openbaar actief lid van een politieke partij (u neemt plaats in een lokale/regionale/landelijke commissie bijvoorbeeld) en u laat zich in een openbare, of minder openbare situatie uit over uw politieke overtuigingen (die al dan niet geruchtmakend zijn) en die uitlatingen komen vervolgens via-via in de media terecht en daarmee in de zoekresultaten. In een dergelijke situatie zien uw kansen er minder rooskleurig uit en zal de kans op toewijzing van uw verwijderingsverzoek (zeer) klein zijn.

MediaMaze biedt hulp

Wij bieden hulp bij het inschatten of uw verzoek een goede kans maakt op toewijzing door Google. Indien die inschatting inderdaad positief is, dienen wij namens u een uitgebreid, juridisch gemotiveerd verzoek in. Uw kansen op een toewijzingsreactie van Google worden sterk vergroot met een juridisch onderbouwd verzoek.

Google heeft vervolgens 6 weken om op het verzoek te beslissen. Bij een eventuele afwijzing helpen wij u met de mogelijke vervolgstappen (bemiddeling via de Autoriteit Persoonsgegevens, sommatie en/of een stap naar de rechtbank).

Als u een inschatting wilt verkrijgen van de mogelijkheden om gebruik te maken van uw recht om vergeten te worden en de kansen op succes, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via onderstaande mogelijkheden. Wij staan u graag, discreet en kosteloos, te woord.

Resultaten in 2019

Bijna 90% van de door MediaMaze ingediende verzoeken in 2019 werd ingewilligd door Google. Dit terwijl Google in 2019 slechts 60% van alle verzoeken in Nederland toekende. Onze resultaten zijn onder andere beter door een goede analyse vooraf en doordat wij 80% van de verzoeken die in eerste instantie geweigerd werden, door het zetten van de juiste vervolgstappen (AP/Sommatie/Rechtszaak) alsnog ingewilligd zagen. Lees ons volledige verslag via onderstaande link.

Uw Right to be forgotten en MediaMaze:

Maximale Ervaring

Geen enkel kantoor heeft zoveel ervaring als wij met het 'right to be forgotten'. Wij kunnen uw casus dus naast tientallen vergelijkbare casussen leggen en zo uw kansen inschatten en bepalen welke argumentatie vervolgens het meest kansrijk is.

Volledig Juridisch Verzoek

Wij schrijven een volledig juridisch verzoek namens u. Dat betekent een maximale kans op succes in eerste aanleg én, dat uw verzoek met slechts beperkte aanpassing, geschikt is om toe te sturen aan de Autoriteit Persoonsgegevens of om als verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Verifieerbare Deskundigheid

MediaMaze is regelmatig in de media met betrekking tot het right to be forgotten. Ook kunt u onze procedures terugvinden op Rechtspraak.nl. Wij zeggen dus niet alleen deskundig te zijn, u kunt dit zelf verifiëren.

Wij weten de weg

Doordat wij reeds vele verzoeken indienden en procedures startten en voerden, kennen wij de weg bij partijen als Google (waardoor wij niet gebonden zijn aan de beperkingen van het publieke formulier voor dergelijke verzoeken) en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor kunnen wij uw verzoek of sommatie rechtstreeks bij de beslissers onder de aandacht brengen.

Concurrerend & Vast Tarief

Wij bieden deze, juridische, dienst aan voor een concurrerend en vooraf vastgesteld tarief. Zo komt u niet voor verrassingen te staan, terwijl u verzekerd bent van de beste service. Het indicatietarief voor een verzoek is €795,- ex. btw, tijdens een vrijblijvende intake informeren we u over het precieze tarief voor uw verzoek

Ik wil vergeten worden!

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor een kosteloze inschatting van de haalbaarheid van uw verzoek. Op basis van een quickscan geven we u een toelichting op de mogelijkheden voor een beroep op het recht om vergeten te worden, wat wij voor u kunnen betekenen en welke kosten wij daarvoor rekenen.


Of gebruik onderstaand formulier