Privacy

Wat is er online over u te vinden?

Neem uw privacy in eigen hand met onze gestructureerde aanpak

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als de ‘AVG’ heeft de privacyrechten van het individu flink versterkt. Op basis van dit recht hebben wij honderden personen bijgestaan bij de verwijdering of blokkering van hun persoonlijke informatie. Wij gaan hierbij discreet, zorgvuldig, volledig en met een enorme kennis van zaken aan de slag.

MediaMaze deed voor klanten al honderden keren met succes een beroep op dit recht om vergeten te worden. Zowel in de minnelijke als in de gerechtelijke fase staan wij onze cliënten, met succes, bij. Alle stappen die wij nemen zijn discreet en niet openbaar, met uitzondering van de gerechtelijke procedures. Uw privacy staat bij ons voorop.

1. INventarisatie

Op basis van een intake gaan wij voor u aan de slag met een inventarisatie van de informatie die er online over u te vinden is. Dit kan een brede zoekopdracht zijn, naar álle beschikbare informatie, of een duidelijk afgekaderde opdracht naar bijvoorbeeld uw contactgegevens, adres of een faillissement uit het verleden.

google-logo-transparant

2. Analyse

Wij analyseren de informatie die voortkomt uit onze inventarisatie. Wij kijken hierbij steeds of en hoe het mogelijk is de betreffende informatie te verwijderen of af te schermen, en wat de haalbaarheid is van verzoeken hiertoe. Wij rapporteren dit overzichtelijk aan u, op basis waarvan u een keuze kan maken over de te nemen vervolgstappen.

3. Indienen verzoeken

Verzoeken om informatie te verwijderen of af te schermen worden door ons ingediend bij de relevante gegevensverwerkers. Over het algemeen zijn deze verzoeken gebaseerd op het privacyrecht, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘ AVG’). 
Hieronder vallen bijvoorbeeld zoekmachines zoals Google en Bing,  overheidsorganen zoals de AFM en de KvK en een velerlei aan particuliere websites die bijvoorbeeld faillissementsgegevens, adresgegevens, genealogische gegevens en zelfs wachtwoorden verwerken.

google-logo-transparant

4. Bemiddeling bij afwijzing

Wanneer een verzoek onverhoopt wordt afgewezen door de verwerkingsverantwoordelijke staat een gang naar de Autoriteit Persoonsgegevens open. We passen uw verzoek aan en sturen dit, binnen de wettelijke termijnen hiervoor,  toe.

De Autoriteit Persoonsgegevens zal op basis van de richtlijnen uw beroep behandelen en indien zij u in het gelijk stelt, zal zij de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om uw zaak te heroverwegen. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet ‘vergeten’ van de zoekresultaten blijft echter bij de verwerkinsgverantwoordelijke zelf liggen.

5. Juridische Procedure

Als uw verzoek door de verwerkingsverantwoordelijke is afgewezen, en bemiddeling niet geholpen heeft of de wens bestaat om deze stap over te slaan, dan kan de gang naar de rechter worden gemaakt, door een verzoekschriftprocedure te starten op grond van artikel 17 en 21 AVG. Deze procedure is relatief laagdrempelig, vormloos en kent een beperkt griffierecht (€287).

Namens MediaMaze voerde onze oprichter Willem van Lynden al verschillende procedures tegen gegevensverwerkers als Google, meer dan welk ander kantoor dan ook. Op basis van deze uitgebreide ervaring kunnen wij u dan ook uitstekend van dienst zijn.

Resultaten in 2019

Bijna 90% van de door MediaMaze ingediende verzoeken in 2019 werd ingewilligd door Google. Dit terwijl Google in 2019 slechts 60% van alle verzoeken in Nederland toekende. Onze resultaten zijn onder andere beter door een goede analyse vooraf en doordat wij 80% van de verzoeken die in eerste instantie geweigerd werden, door het zetten van de juiste vervolgstappen (AP/Sommatie/Rechtszaak) alsnog ingewilligd zagen. Lees ons volledige verslag via onderstaande link.

Uw Vergeetrecht verzoek via MediaMaze:

Maximale Ervaring

Geen enkel kantoor heeft zoveel ervaring als wij met het 'vergeetrecht'. Wij kunnen uw casus dus naast tientallen vergelijkbare casussen leggen en zo uw kansen inschatten en bepalen welke argumentatie vervolgens het meest kansrijk is.

Wij weten de weg

Doordat wij reeds vele verzoeken indienden en procedures startten en voerden, kennen wij de weg bij partijen als Google en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor kunnen wij uw verzoek of sommatie rechtstreeks bij de beslissers onder de aandacht brengen.

Verifieerbare Deskundigheid

MediaMaze is regelmatig in de media met betrekking tot het vergeetrecht. Ook kunt u onze procedures terugvinden op Rechtspraak.nl. Wij zeggen dus niet alleen deskundig te zijn, u kunt dit zelf verifiëren.

Volledig Juridisch Verzoek

Wij schrijven een volledig juridisch verzoek namens u. Dat betekent een maximale kans op succes in eerste aanleg én, dat uw verzoek met slechts beperkte aanpassing, geschikt is om toe te sturen aan de Autoriteit Persoonsgegevens of om als verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Concurrerend & Vast Tarief

Wij bieden deze, juridische, dienst aan voor een concurrerend en vooraf vastgesteld tarief. Zo komt u niet voor verrassingen te staan, terwijl u verzekerd bent van de beste service. Het indicatietarief voor een verzoek is €795,- ex. btw, tijdens een vrijblijvende intake informeren we u over het precieze tarief voor uw verzoek

Ik wil Mijn Privacy versterken

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor een kosteloze inschatting van de haalbaarheid van uw verzoek. Op basis van een quickscan geven we u een toelichting op de mogelijkheden voor inventarisatie, analyse en/of een beroep op het recht om vergeten te worden, en welke kosten wij daarvoor rekenen.


Of gebruik onderstaand formulier