Strafrechtelijke veroordelingen en verdenkingen uit Google verwijderen

Strafrechtelijke veroordelingen en verdenkingen uit Google verwijderen

Bent u verdacht geweest of veroordeeld voor een overtreding of misdrijf? En worden er bij een zoekopdracht in Google naar uw naam berichten getoond over deze verdenking of veroordeling? Dan biedt het 'recht om vergeten te worden' mogelijk uitkomst.

Sinds 2014 kennen we in Europa het right to be forgotten en zijn Europese burgers beter beschermd tegen imagoschade. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in 2014 dat zoekmachines als Google verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in hun zoekresultaten, in het zogenaamde Costeja-arrest. Dit recht is opgenomen in de AVG die in het voorjaar van 2018 in werking is getreden. MediaMaze staat al sinds 2014 personen bij om hen te helpen ongewenste zoekresultaten af te schermen bij een zoekopdracht naar hun naam. Door onze uitgebreide ervaring in alle stappen van het proces (verzoek, bemiddeling, rechtszaak) zijn wij dé aangewezen partij om u te helpen bij uw verzoek op basis van het right to be forgotten.

strafrechtelijke persoonsgegevens

In artikel 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) wordt bepaald dat in beginsel de verwerking van gegevens omtrent strafrechtelijke veroordelingen en verdenkingen niet is toegestaan, maar daar zijn uitzonderingen op. De Hoge Raad sprak in 2017 in dit verband over ‘bijzondere gevallen’ (ECLI:NL:HR:2017:316).

strikt noodzakelijk

Op 24 september 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (het HvJEU) beslist dat bij de ‘bijzondere gevallen’ sprake moet zijn van strikte noodzakelijkheid bij de verwerking van dergelijke informatie. In dit arrest (ECLI:EU:C:2019:77, ook wel ‘het G.C./CNIL-arrest’) werd het als volgt opgeschreven. Het recht op privacy heeft over het algemeen voorrang maar, dit kan

‘in bijzondere gevallen afhangen van de aard van de betrokken informatie en de gevoeligheid ervan voor het privéleven van de betrokkene en van het belang dat het publiek erbij heeft om over deze informatie te beschikken, wat met name wordt bepaald door de rol die deze persoon in het openbare leven speelt

Hierbij komt het feit dat (…)  de inbreuk op de grondrechten van eerbiediging van het privéleven en van de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkene (…)  mogelijk bijzonder ernstig is vanwege de gevoeligheid van deze gegevens.     

Derhalve moet de exploitant van een zoekmachine na de ontvangst van een verzoek tot verwijdering (…)  nagaan of de opname van deze link in de resultatenlijst die wordt weergegeven na een zoekopdracht op de naam van deze persoon strikt noodzakelijk blijkt ter bescherming van (…) recht op vrijheid van informatie van de internetgebruikers die mogelijk geïnteresseerd zijn in toegang tot deze webpagina via een dergelijke zoekopdracht.

belangenafweging

Om te beoordelen of er sprake is van strikt noodzakelijke informatie moet een belangenafweging worden gemaakt tussen het privacybelang van het individu en het publieke belang tot het verkrijgen van die informatie. Welke factoren daarvoor onder meer van belang zijn, wordt (ook) duidelijk uit het in september 2019 uitgesproken arrest van het HvJEU. Relevant worden onder andere geacht:

‘de aard en de ernst van de betreffende overtreding, het verloop en de afloop van die procedure, de tijd die is verstreken, de rol die deze persoon in het openbare leven speelt en zijn gedrag in het verleden, het belang van het publiek ten tijde van het verzoek, de inhoud en de vorm van de publicatie en de repercussies ervan voor die persoon, er recht op heeft dat de desbetreffende informatie in het huidige stadium niet langer wordt verbonden aan zijn naam op een resultatenlijst die wordt weergegeven na een zoekopdracht die is verricht op deze naam.

Verder blijkt uit Nederlandse rechtspraak dat van belang is/kan zijn of de gegevens feitelijk juist zijn, of verzoeker een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kan verkrijgen en in hoeverre de strafrechtelijke gegevens verband houden met verzoekers professionele leven.

Afspiegeling huidige gerechtelijke situatie

Na de vaststelling van de voorwaarde van strikte noodzakelijkheid bepaalde het Hof dat er zelfs dan een (juiste) afspiegeling van de huidige gerechtelijke situatie moet worden geschetst in de zoekresultatenlijst, oftewel dat de zoekmachine:

de resultatenlijst dusdanig dient te ordenen dat het algehele beeld dat hiermee voor de internetgebruiker wordt geschetst een afspiegeling vormt van de actuele gerechtelijke situatie, hetgeen onder meer vereist dat de links naar webpagina’s die daarover informatie bevatten als eerste op deze lijst verschijnen.

Er moet dus te allen tijde de huidige stand van zaken worden gegeven in de zoekresultaten. Bovendien mogen vervolgens alleen gegevens worden verwerkt die strikt noodzakelijk zijn met betrekking tot het recht op informatie van het publiek. Alleen als aan deze beide voorwaarden wordt voldaan, heeft Google het recht uw informatie te verwerken in de zoekresultatenlijst ten koste van uw privacybelang.

Mediamaze biedt hulp

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat het van de omstandigheden afhangt of een verzoek tot verwijdering van zoekresultaten over veroordelingen en verdenkingen wordt toegewezen. Vergelijk hiertoe de onderstaande twee, extreme, voorbeelden.

Als u net vijf jaar gevangenisstraf achter de rug zou hebben, na daarvoor al meermaals in aanraking te zijn geweest met justitie, zal u weinig tot geen kans maken op de verwijdering van zoekresultaten met betrekking tot de laatste veroordeling.

Echter, als u bijvoorbeeld tien jaar geleden verdacht werd van fraude, maar vervolgens bent vrijgesproken en daarna nooit meer in aanraking bent geweest met justitie, dan kunt u zeer goede hoop hebben op toewijzing van uw verwijderverzoek betreffende een publicatie over deze verdenking van fraude in de zoekresultaten.

Aangezien het recht op verwijdering uit zoekresultaten niet absoluut is en er belangen moeten worden afgewogen, helpen wij u graag bij het maken van een inschatting van de uitkomst van een verzoek. Wij zijn het enige kantoor van Nederland dat meermaals tegen Google heeft geprocedeerd én gewonnen. Door onze uitgebreide ervaring kunnen wij de beste inschatting van uw mogelijkheden maken. Na een positieve inschatting stellen wij een uitgebreid, juridisch gemotiveerd verzoek voor u op. Een goed gemotiveerd verzoek met juridische onderbouwing vergroot uw kansen namelijk aanzienlijk op een positief antwoord van Google.

Na ontvangst van het verzoek heeft Google 6 weken om op dit verzoek te beslissen. Bij een eventuele afwijzing kunnen wij u helpen met de mogelijke vervolgstappen (bemiddeling bij de Autoriteit Persoonsgegevens, sommatie en/of een stap naar de rechtbank).

Als u een inschatting wilt verkrijgen van de mogelijkheden om gebruik te maken van uw recht om vergeten te worden en de kansen op succes, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via onderstaande mogelijkheden. Wij staan u graag, discreet en kosteloos, te woord.

Resultaten in 2019

Bijna 90% van de door MediaMaze ingediende verzoeken in 2019 werd ingewilligd door Google. Dit terwijl Google in 2019 slecht 60% van alle verzoeken in Nederland toekende. Onze resultaten zijn onder andere beter door een goede analyse vooraf en doordat wij 80% van de verzoeken die in eerste instantie geweigerd werden, door het zetten van de juiste vervolgstappen (AP/Sommatie/Rechtszaak) alsnog ingewilligd zagen. Lees ons volledige verslag via onderstaande link.

Uw Right to be forgotten en MediaMaze:

Maximale Ervaring

Geen enkel kantoor heeft zoveel ervaring als wij met het 'right to be forgotten'. Wij kunnen uw casus dus naast tientallen vergelijkbare casussen leggen en zo uw kansen inschatten en bepalen welke argumentatie vervolgens het meest kansrijk is.

Volledig Juridisch Verzoek

Wij schrijven een volledig juridisch verzoek namens u. Dat betekent een maximale kans op succes in eerste aanleg én, dat uw verzoek met slechts beperkte aanpassing, geschikt is om toe te sturen aan de Autoriteit Persoonsgegevens of om als verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Verifieerbare Deskundigheid

MediaMaze is regelmatig in de media met betrekking tot het right to be forgotten. Ook kunt u onze procedures terugvinden op Rechtspraak.nl. Wij zeggen dus niet alleen deskundig te zijn, u kunt dit zelf verifiëren.

Wij weten de weg

Doordat wij reeds vele verzoeken indienden en procedures startten en voerden, kennen wij de weg bij partijen als Google (waardoor wij niet gebonden zijn aan de beperkingen van het publieke formulier voor dergelijke verzoeken) en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor kunnen wij uw verzoek of sommatie rechtstreeks bij de beslissers onder de aandacht brengen.

Concurrerend & Vast Tarief

Wij bieden deze, juridische, dienst aan voor een concurrerend en vooraf vastgesteld tarief. Zo komt u niet voor verrassingen te staan, terwijl u verzekerd bent van de beste service. Het indicatietarief voor een verzoek is €795,- ex. btw, tijdens een vrijblijvende intake informeren we u over het precieze tarief voor uw verzoek

Ik wil vergeten worden!

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor een kosteloze inschatting van de haalbaarheid van uw verzoek. Op basis van een quickscan geven we u een toelichting op de mogelijkheden voor een beroep op het recht om vergeten te worden, wat wij voor u kunnen betekenen en welke kosten wij daarvoor rekenen.


Of gebruik onderstaand formulier