Gebruik uw ‘right to be forgotten’ bij Google

Right to be forgotten

Sinds 2014 kennen we in Europa het right to be forgotten en zijn Europese burgers beter beschermd tegen imagoschade. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in 2014 dat zoekmachines als Google verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in hun zoekresultaten, in het zogenaamde Costeja-arrest. Dit recht is opgenomen in de AVG die in het voorjaar van 2018 in werking is getreden. MediaMaze staat al sinds 2014 personen bij om hen te helpen ongewenste zoekresultaten af te schermen bij een zoekopdracht naar hun naam. Door onze uitgebreide ervaring in alle stappen van het proces (verzoek, bemiddeling, rechtszaak) zijn wij dé aangewezen partij om u te helpen bij uw verzoek op basis van het right to be forgotten.

De oorspronkelijke eiser kreeg na een jarenlange juridische strijd het right to be forgotten toegekend, hoewel het hem juist ongewild naamsbekendheid opleverde doordat zijn naam aan de uitspraak werd verbonden. Costeja wilde voorkomen dat een meer dan tien jaar oud bericht over de gedwongen verkoop van zijn huis nog langer opdook bij een zoekopdracht naar zijn naam. Het arrest kwam er pas nadat de man bij de krant, Google, het Spaanse agentschap voor databescherming, het Spaanse hooggerechtshof én het Europese hooggerechtshof had aangeklopt. Tegenwoordig is dit gelukkig niet meer nodig.

Right to erasure

Sinds Google zo onomstotelijk verplicht is om tegemoet te komen aan het right to be forgotten, kan een jarenlang juridisch proces worden voorkomen. MediaMaze diende met een hoge mate van succes al 100+ verzoeken in bij Google om specifieke URL’s uit de getoonde zoekresultaten te verwijderen zodra een zoekopdracht de (achter)naam van de klant bevatte.

Indien de ongewenste informatie geen publiek belang dient, is de kans groot dat Google toegeeft aan een beroep op het right to be forgotten. Is er wél sprake van een publiek belang om op de hoogte te zijn van de gegevens, dan moet worden aangetoond dat het recht op privacy voornamer is dan het recht op vrijheid van informatie. Google mag van het Europese Hof in dat geval informatie over natuurlijke personen die niet of niet meer relevant, onjuist of bovenmatig is, niet blijven weergeven.

Dit right to be forgotten is in 2016 opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 in werking is getreden. Artikel 17 heeft betrekking op het right to erasure, ofwel het recht op vergetelheid. Bij het grote publiek zijn vooral de namen right to be forgotten of vergeetrecht blijven hangen. Op basis hiervan kunnen natuurlijke, Europese personen specifieke URL’s laten verwijderen uit de zoekresultaten bij een zoekopdracht naar hun naam.

MediaMaze en het right to be forgotten

Met een hoge mate van succes deed MediaMaze al 100+ keer een beroep op het right to be forgotten. Door onze ervaring weten wij hoe dergelijke verzoeken in elkaar steken. De kans dat Google aan uw wensen tegemoetkomt, is daarom aanzienlijk groter als MediaMaze dit verzoek voor u indient. Mocht het verzoek toch worden afgewezen, dan is MediaMaze ook de aangewezen partij om vervolgstappen te zetten.

Aanvankelijk houdt dit in dat wij de Autoriteit Persoonsgegevens vragen in het geschil te bemiddelen. Als dit nog steeds niet het gewenste resultaat oplevert, rest de gang naar de rechter. Hier was MediaMaze reeds in het merendeel van de zaken succesvol. Zelfs wanneer verzoeken meerdere keren waren afgewezen, zowel door Google als door de Autoriteit Persoonsgegevens, wisten wij meer dan de helft van de gewraakte URL’s alsnog te laten blokkeren. MediaMaze staat u dan ook graag bij wanneer u besluit werk te maken van uw right to be forgotten.


Ja! Ik wil gebruikmaken van mijn ‘right to be forgotten’.

Het invullen van onderstaand formulier is vrijblijvend en verplicht u nergens toe. Wij behandelen uw verzoek uiterst discreet.