Tuchtrechtelijke gegevens van accountants, advocaten, (dieren)artsen, fysiotherapeuten en notarissen uit Google-zoekresultaten verwijderen

Berichtgeving over uw tuchtrechtelijke gegevens? Gebruik uw 'right to be forgotten'

Bij een groot aantal professionals aan wie een tuchtsanctie is opgelegd worden berichten hierover getoond bij een zoekopdracht naar hun naam. Heeft u last van berichtgeving over tuchtsancties jegens u op internet? Dan biedt het recht om vergeten te worden u wellicht uitkomst.

Sinds 2014 kennen we in Europa het right to be forgotten en zijn Europese burgers beter beschermd tegen imagoschade. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in 2014 dat zoekmachines als Google verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in hun zoekresultaten, in het zogenaamde Costeja-arrest. Dit recht is opgenomen in de AVG die in het voorjaar van 2018 in werking is getreden. MediaMaze staat al sinds 2014 personen bij om hen te helpen ongewenste zoekresultaten af te schermen bij een zoekopdracht naar hun naam. Door onze uitgebreide ervaring in alle stappen van het proces (verzoek, bemiddeling, rechtszaak) zijn wij dé aangewezen partij om u te helpen bij uw verzoek op basis van het right to be forgotten.

Tuchtmaatregelen in Google

Verschillende beroepsgroepen kennen het tuchtrecht, bijvoorbeeld accountants, advocaten, (dieren)artsen, fysiotherapeuten, loodsen en notarissen.

De maatregelen die tuchtcolleges voor deze beroepsgroepen opleggen worden over het algemeen gepubliceerd in een publiek toegankelijk register (zoals het BIG-register voor de gezondheidszorg). De inhoud van deze registers zijn eenvoudig online vindbaar en toegankelijk. Via deze weg komen de eventuele maatregelen dan ook in de zoekresultaten van Google terecht. Dat is echter niet de enige manier. Dat gebeurt namelijk ook door hiertoe opgezette websites (zoals zwarte lijsten) en door publicatie in de media.

Er bestaat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) geen algemeen verbod op de verwerking in zoekresultaten van publicaties van tuchtmaatregelen waarbij uw naam genoemd wordt. Toch kan de AVG onder bepaalde omstandigheden leiden tot verwijdering van een dergelijke verwerking. Op grond van artikelen 17 en 21 AVG heeft iedere EU-burger namelijk het recht om vergeten te worden. Dit recht is echter niet absoluut en dat betekent dat een beroep hierop niet per definitie leidt tot verwijdering van het desbetreffende zoekresultaat. Er zal een afweging worden gemaakt tussen het publieke belang van informatieverkrijging en het privacybelang van een individu.

google-logo-transparant

Recht om vergeten te worden

Met betrekking tot deze belangenafweging worden in een uitspraak van de Amsterdamse rechtbank in 2018 (ECLI:NL:RBAMS:2018:8606) in de zaak van een cliënt van ons kantoor een aantal factoren die meespelen en belangrijk zijn, duidelijk. In de zaak ging het om een arts die genoemd werd op een (officieuze) zwarte lijst voor artsen, dit zoekresultaat dat prominent naar voren kwam bij een zoekopdracht op haar naam in Google moest uiteindelijk worden verwijderd. Het was hierbij van belang dat zij ook geregistreerd stond in het BIG-register (een openbaar, toegankelijk register); dat het woord ‘zwarte lijst’ een negatieve betekenis kent; de website geen betrouwbare bron was; en dat het zeer logisch is dat verzoeker hinder ondervindt van een dergelijke hoge notering in de zoekresultaten, zowel zakelijk als privé.

In een andere zaak betreffende de verwijdering van zoekresultaten die leiden naar publicatie van tuchtrechtelijke gegevens, werd duidelijk dat het kwartje ook de andere kant op kan vallen. In deze uitspraak uit 2018 van de Amsterdamse rechtbank (ECLI:NL:RBAMS:2018:3355) werd het verzoek niet geaccepteerd door de rechter. Hier vond de rechter het van belang dat de informatie niet onjuist was, noch achterhaald, noch onnodig grievend; dat de informatie deel uitmaakte van een groter en actueel publiek debat; en dat de tuchtrechtelijke sancties te maken hadden met zijn professionele leven.

Kortom, belangrijk voor een positieve uitkomst is in ieder geval dat er een (ander) openbaar, toegankelijk register beschikbaar is, waar dezelfde informatie op betrouwbare en neutrale wijze gepubliceerd is en dat de verzoeker geen publiek figuur is, noch dat de berichten onderdeel uitmaken van een actueel politiek/maatschappelijk debat. Ook de actuele werkzaamheden, of een gebrek daarin in geval van pensioen, zijn relevant.

MediaMaze biedt hulp

Het recht om vergeten te worden is niet absoluut  en derhalve zal er in iedere casus een belangenafweging worden gemaakt. Wij bieden graag hulp bij het maken van een inschatting van de uitkomst van deze belangenafweging. Als die inschatting positief is, helpen wij u bij het indienen van een uitgebreid, juridisch onderbouwd verzoek. Een dergelijk uitgebreid juridisch verzoek vergroot uw kansen op een beslissing van Google die in uw voordeel uitpakt.

Google heeft na ontvangst van het vergeetverzoek 6 weken om hierop te reageren. Bij een eventuele afwijzing zullen wij hulp bieden bij de mogelijke vervolgstappen (bemiddeling via de Autoriteit Persoonsgegevens, sommatie en/of een stap naar de rechtbank).

MediaMaze heeft verschillende verzoeken ingediend en diverse procedures gevoerd over de verwerking van tuchtrechtelijke persoonsgegevens door Google. Als u een inschatting wil verkrijgen van de mogelijkheden om gebruik te maken van uw recht om vergeten te worden en de kansen op succes, dan kunt u vrijblijvend, kosteloos en discreet contact opnemen via onderstaande mogelijkheden.

Resultaten in 2019

Bijna 90% van de door MediaMaze ingediende verzoeken in 2019 werd ingewilligd door Google. Dit terwijl Google in 2019 slecht 60% van alle verzoeken in Nederland toekende. Onze resultaten zijn onder andere beter door een goede analyse vooraf en doordat wij 80% van de verzoeken die in eerste instantie geweigerd werden, door het zetten van de juiste vervolgstappen (AP/Sommatie/Rechtszaak) alsnog ingewilligd zagen. Lees ons volledige verslag via onderstaande link.

Uw Right to be forgotten en MediaMaze:

Maximale Ervaring

Geen enkel kantoor heeft zoveel ervaring als wij met het 'right to be forgotten'. Wij kunnen uw casus dus naast tientallen vergelijkbare casussen leggen en zo uw kansen inschatten en bepalen welke argumentatie vervolgens het meest kansrijk is.

Volledig Juridisch Verzoek

Wij schrijven een volledig juridisch verzoek namens u. Dat betekent een maximale kans op succes in eerste aanleg én, dat uw verzoek met slechts beperkte aanpassing, geschikt is om toe te sturen aan de Autoriteit Persoonsgegevens of om als verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Verifieerbare Deskundigheid

MediaMaze is regelmatig in de media met betrekking tot het right to be forgotten. Ook kunt u onze procedures terugvinden op Rechtspraak.nl. Wij zeggen dus niet alleen deskundig te zijn, u kunt dit zelf verifiëren.

Wij weten de weg

Doordat wij reeds vele verzoeken indienden en procedures startten en voerden, kennen wij de weg bij partijen als Google (waardoor wij niet gebonden zijn aan de beperkingen van het publieke formulier voor dergelijke verzoeken) en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor kunnen wij uw verzoek of sommatie rechtstreeks bij de beslissers onder de aandacht brengen.

Concurrerend & Vast Tarief

Wij bieden deze, juridische, dienst aan voor een concurrerend en vooraf vastgesteld tarief. Zo komt u niet voor verrassingen te staan, terwijl u verzekerd bent van de beste service. Het indicatietarief voor een verzoek is €795,- ex. btw, tijdens een vrijblijvende intake informeren we u over het precieze tarief voor uw verzoek

Ik wil vergeten worden!

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor een kosteloze inschatting van de haalbaarheid van uw verzoek. Op basis van een quickscan geven we u een toelichting op de mogelijkheden voor een beroep op het recht om vergeten te worden, wat wij voor u kunnen betekenen en welke kosten wij daarvoor rekenen.


Of gebruik onderstaand formulier