Uw naam uit de zoekresultaten van Google verwijderen? Het kan!

3 manieren om uw persoonsgegevens uit de zoekresultaten van Google te verwijderen

1. Uw naam laten verwijderen bij de bron

De zoekresultaten die Google toont, zijn altijd slechts verwijzingen. Als een zoekresultaat wordt verwijderd, blijft de informatie nog bij de bron beschikbaar. De beste oplossing is daarom om de ongewenste informatie te wissen van de website waarop deze staat. Ook het laten verwijderen van alleen uw naam of achternaam uit de tekst kan reputatieschade verhelpen. De zoekresultaten van Google zullen er dan na verloop van tijd bij een zoekopdracht naar uw naam ook niet meer naar verwijzen.

In de praktijk is dit echter niet altijd mogelijk. Alleen in sommige ernstige gevallen kan het wissen van online informatie worden afgedwongen via de rechter, bijvoorbeeld als er sprake is van laster. Het goede nieuws is dat het voorkomen dat bepaalde informatie op basis van uw naam wordt gevonden vaak even efficiënt is als het verwijderen van die informatie. Daarom is het verwijderen van persoonsgegevens uit zoekresultaten van Google in de meeste gevallen voldoende om reputatieproblemen te verhelpen.

2. Gegevens uit Google laten verwijderen

Vóór de komst van het vergeetrecht was het in veel gevallen zinloos om Google te vragen een zoekresultaat te verwijderen. Dit was alleen mogelijk als de wet of de gebruikersvoorwaarden van Google werden overtreden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zoekresultaten die verwijzen naar materiaal dat het auteursrecht schendt of die obscene materialen, spam en virussen bevatten. Daarnaast was het al mogelijk om zoekresultaten die verwijzen naar vertrouwelijke persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Dit zijn bijvoorbeeld bank- of creditcardnummers, het Burgerservicenummer of een handtekening. In de meeste gevallen zal moeten worden aangetoond dat er sprake is van een overtreding van de wet. Inmiddels zijn er echter veel meer mogelijkheden om bij een zoekopdracht naar uw naam uw persoonsgegevens uit zoekresultaten van Google te verwijderen.

– Het recht om vergeten te worden

Sinds mei 2014 is het namelijk mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, persoonsgegevens uit de zoekresultaten van Google of andere zoekmachines te laten verwijderen. Dankzij het Costeja-arrest geldt nu in de hele Europese Unie een right to be forgotten, ofwel het vergeetrecht. Wanneer zoekresultaten verwijzen naar informatie over u die irrelevant, niet langer relevant of buitensporig is, dan kan Google worden verzocht om deze zoekresultaten bij een zoekopdracht naar uw naam te verwijderen middels een formulier. MediaMaze kan u bij dit verzoek adviseren of assisteren. Lees hier meer over het vergeetrecht.

3. Negatieve resultaten uit Google verdringen

Wanneer de door u ongewenste zoekresultaten niet in aanmerking komen om door Google zelf te worden verwijderd, zijn er veel andere mogelijkheden om toch de online reputatie te herstellen of te verbeteren. Een belangrijk gegeven is dat gebruikers van Google zelden verder kijken dan de eerste tien zoekresultaten. Dit betekent dat negatieve zoekresultaten gekoppeld aan uw naam met de juiste aanpak dusdanig kunnen worden verdrongen door positieve of neutrale resultaten dat ze vrijwel geen impact meer hebben op de online reputatie.

MediaMaze heeft de juiste kennis en expertise in huis om uw zoekmachinereputatie te verbeteren middels online PR, creatie van content, SEO, specialistische juridische kennis en een uitgebreid netwerk van webmasters. Hierdoor wordt er zorg voor gedragen dat negatieve resultaten minder prominent aanwezig, of zelfs afwezig, zijn op de eerste resultatenpagina.

Neem contact met ons op

Graag bespreken we vrijblijvend de mogelijkheden voor een online PR, en/of crisiscommunicatiestrategie voor u, of uw bedrijf.


Of gebruik onderstaand formulier