Uw naam uit zoekresultaten van zoekmachines als Google verwijderen

Vrijwel iedereen die op het internet naar informatie zoekt maakt tegenwoordig gebruik van een zoekmachine. Google, in Nederland de veruit meest gebruikte zoekmachine, bepaalt zo voor een groot deel welke informatie men te zien krijgt over een persoon of bedrijf en heeft daarmee een grote invloed op de online reputatie. Wanneer hier zoekresultaten tussen staan met een negatieve lading, of wanneer u de gegevens waarnaar wordt verwezen liever niet deelt, is het begrijpelijk dat u deze resultaten graag uit Google zou verwijderen.

Verwijderen bij de bron

De zoekresultaten die Google toont, zijn altijd slechts verwijzingen. Als een zoekresultaat wordt verwijderd, blijft de negatieve berichtgeving of blijven de ongewenst openbare gegevens gewoon online staan. De allerbeste oplossing is daarom om de ongewenste informatie van de website waarop deze staat te wissen. Ook het laten verwijderen van alleen uw (achter)naam uit de tekst kan reputatieschade verhelpen. De zoekresultaten van Google zullen er dan na verloop van tijd ook niet meer naar verwijzen. In de praktijk is dit echter niet altijd mogelijk. Alleen in sommige ernstige gevallen (bijvoorbeeld laster) kan het wissen van online informatie worden afgedwongen via de rechter. Het goede nieuws is dat het voorkomen dat bepaalde informatie gevonden wordt vaak even efficiënt is als het verwijderen van die informatie. Daarom is het verwijderen van zoekresultaten uit zoekmachines als Google in de meeste gevallen voldoende om reputatieproblemen te verhelpen.

Gegevens uit Google verwijderen

Vóór de komst van het vergeetrecht was het in veel gevallen zinloos om Google te vragen een zoekresultaat te verwijderen. Dit was alleen mogelijk als de wet of de gebruikersvoorwaarden van Google werden overtreden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zoekresultaten die verwijzen naar materiaal dat het auteursrecht schendt, obscene materialen en spam en virussen. Daarnaast is het mogelijk om zoekresultaten die verwijzen naar vertrouwelijke persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Dit zijn bijvoorbeeld bank- of creditcardnummers, het Burgerservicenummer of een handtekening. In de meeste gevallen zal moeten worden aangetoond dat er sprake is van een overtreding van de wet. Inmiddels zijn er echter veel meer mogelijkheden om aan uw naam gekoppelde zoekresultaten te verwijderen.

Het recht om vergeten te worden

Sinds mei 2014 is het namelijk mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, persoonsgegevens uit de zoekresultaten van Google of andere zoekmachines te laten verwijderen. Dankzij het ‘Costeja-arrest’ geldt nu in de hele Europese Unie een ‘right to be forgotten’ (vergeetrecht). Wanneer zoekresultaten verwijzen naar informatie over u die irrelevant, niet langer relevant of buitensporig is, dan kan Google verzocht worden om deze zoekresultaten te verwijderen middels een formulier. MediaMaze kan u bij dit verzoek adviseren of assisteren. Lees hier meer over het vergeetrecht.

Negatieve resultaten uit Google verdringen

Wanneer de door u ongewenste zoekresultaten niet in aanmerking komen om door Google zelf verwijderd te worden, zijn er veel andere mogelijkheden om toch de online reputatie te herstellen of te verbeteren. Een belangrijk gegeven is dat gebruikers van Google zelden meer dan de eerste tien zoekresultaten bekijken. Dit betekent dat negatieve zoekresultaten met de juiste aanpak dusdanig verdrongen kunnen worden door positieve of neutrale resultaten dat ze veel minder impact zullen hebben. Bij MediaMaze is de juiste kennis en expertise in huis om uw zoekmachine reputatie te verbeteren middels online PR, creatie van content, SEO, specialistische juridische kennis en een uitgebreid netwerk van webmasters. Hierdoor zullen uiteindelijk de negatieve resultaten minder prominent aanwezig, of zelfs afwezig, zijn op de eerste resultatenpagina.