Verwijder Negatieve Berichten met het Vergeetrecht voor Google!

Hebt u last van de aanwezigheid van bepaalde berichten in de zoekresultaten voor een zoekopdracht naar uw naam? Dat biedt een beroep op het vergeetrecht wellicht uitkomst!

Gebruikers van Google kunnen namelijk sinds 2014 een verzoek indienen om bepaalde zoekresultaten te laten ‘vergeten’. Dit is het gevolg van de uitspraak van het Europese Hof over het vergeetrecht, ook wel bekend als het Costeja-arrest. De van oorsprong Amerikaanse zoekmachine kreeg van het Europese Hof opgelegd dat het gegevens die irrelevant, niet langer relevant, onjuist of bovenmatig zijn, niet mag blijven verwerken.

MediaMaze deed voor klanten al honderden keren met succes een beroep op dit recht om vergeten te worden. Indien Google het verzoek tot verwijdering van zoekresultaten afwijst, is MediaMaze ook de aangewezen partij om verder stappen te ondernemen. In Nederland voerden wij het merendeel van dergelijke procedures om het vergeetrecht te bekrachtigen en werden reeds meermaals door de rechtbanken in het gelijk gesteld.

1. Analyze & Inventarisatie Negatieve Berichten
2. Terugkoppeling & Overleg
3. Opstellen Verzoekschrift
4. Indienen Verzoek bij Google

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor een kosteloze inschatting van de haalbaarheid van uw verzoek. Op basis van een quickscan geven we u een toelichting op de mogelijkheden voor een beroep op het recht om vergeten te worden, wat wij voor u kunnen betekenen en welke kosten wij daarvoor rekenen. Het standaardtarief voor een vergeetrechtverzoek is €795,- ex. btw.

Wij stellen hiervoor een volledig juridisch verzoek op, waarin wij ingaan op de relevante jurisprudentie, wetsartikelen waarop u zicht beroept, relevante omstandigheden en natuurlijk uitgebreid op uw privacybelang. Wij dienen dit verzoekschrift vervolgens via ons eigen protocol in bij Google, zodat wij niet gehouden zijn aan de beperkingen die Google aan individuele verzoekers oplegt (maximaal 150 woorden, geen bijlagen, etc.). Het verzoekschrift is een goed onderbouwd juridisch document, dat bij afwijzing met slechts een kleine bewerking kan worden toegestuurd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voor bemiddeling) of de rechtbank (voor het starten van een verzoekschriftprocedure).

MediaMaze in de media over het vergeetrecht

MediaMaze neemt, via onder andere interviews, blogbijdrages en debatten, actief deel aan de publieke discussie omtrent het vergeetrecht, hieronder enkele voorbeelden.

Voor wie is het vergeetrecht?

Het vergeetrecht is opgenomen in artikel 17 van de AVG en is alleen van toepassing op natuurlijke personen (en is dus niet voor rechtspersonen/bedrijven, die kunnen gebruikmaken van online reputatiemanagement), en daarbij alleen op Europeanen. Bij een succesvol verzoek worden de gewraakte URL's geblokkeerd in Google voor de door de indiener opgegeven zoekterm (met daarin zijn of haar achternaam, of bijnaam). Het is dus NIET zo dat de berichten uit Google worden gewist, ze worden alleen onvindbaar gemaakt voor een zoekopdracht naar de naam van de indiener. Desondanks is het vergeetrecht een krachtig instrument voor het tegengaan van onjuiste, schadelijke, online berichtgeving.

Waar kunt u een verzoek om vergeten te worden indienen?

Google - Verzoeken om vergeten te worden kunnen zelfstandig door uzelf, of door ons namens u, ingediend worden via het "Google vergeetrecht formulier". Het is daarbij belangrijk ervoor te zorgen dat u álle berichten die u wilt laten vergeten indient. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar indien er meerdere, vergelijkbare berichten over u geschreven zijn komt het zeer vaak voor dat deze niet allemaal in de zoekresultaten worden getoond. Pas wanneer enkele resultaten later geblokkeerd worden naar aanleiding van uw vergeetrecht-verzoek worden deze berichten zichtbaar. Zorgt u daarbij voor een goede motivatie, waarbij u alle mogelijkerwijs belangrijke documenten meestuurt.

Autoriteit Persoonsgegevens - Wanneer uw beroep op het vergeetrecht wordt afgewezen, staat een gang naar de Autoriteit Persoonsgegevens open. Let u er wel op dat u dit beroep binnen 6 weken na afwijzing door Google dient in te dienen. De Autoriteit Persoonsgegevens zal op basis van de richtlijnen uw beroep behandelen en indien zij u in het gelijk stelt, zal zij Google verzoeken om uw zaak te heroverwegen. De Autoriteit Persoonsgegevens toetst slechts marginaal, zij beperkt zich over het algemeen tot een toets of de betreffende informatie al dan niet onjuist is. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet ‘vergeten’ van de zoekresultaten blijft echter bij Google.

Rechtbank - Ook kan de gang naar de rechter worden gemaakt, door een verzoekschriftprocedure te starten op grond van artikel 17 AVG.

Uw vergeetrecht-verzoek indienen via MediaMaze

Wij hebben inmiddels 100+ verzoeken behandeld en daardoor veel ervaring opgedaan met het recht om vergeten te worden door Google. Hierdoor kunnen wij niet alleen de haalbaarheid goed inschatten, maar behalen wij ook goede resultaten door de juiste bewijsvoering te hanteren. Hierdoor bent u gegarandeerd van een maximale kans op succes.
Indien het initiële beroep op het vergeetrecht door Google wordt afgewezen, kunnen wij voor u een bemiddelingsverzoek neerleggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook starten wij graag voor u een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank. Deze procedure is relatief laagdrempelig, is vormloos en kent een beperkt griffierecht (€287).


Ja! Ik wil gebruikmaken van mijn ‘vergeetrecht’ en wil weten wat mijn kansen zijn.

Het invullen van onderstaand formulier is vrijblijvend en verplicht u nergens toe. Wij behandelen uw verzoek uiterst discreet.