Executive Reputatiemanagement

Uw reputatie is belangrijk, dat vindt u ook. De mensen om u heen zijn tevreden met uw werk, en ook buiten het bedrijf staat u goed bekend. Een goede reputatie helpt in uw dagelijkse werkzaamheden bij het overbrengen van uw boodschap.

Uw functie als bestuurder gaat gepaard met een zekere mate van media-aandacht. Wellicht wordt er over u geschreven door de pers, wordt u geïnterviewd en wordt u gevraagd zitting te nemen in allerhande commissies en besturen. De cirkel van mensen die met uw naam in aanraking komen wordt hierdoor groter, maar uw controle op de boodschap die door hen ontvangen wordt neemt af.

Tijdens uw dienstverband

Anno nu is ”online” de belangrijkste plek waar uw algemene reputatie bepaald wordt. De zoekresultaten voor uw naam bepalen het beeld dat geïnteresseerden over u vormen. Deze groep is groot en omvat uw collega’s, externe zakelijke contacten en de aandeelhouders.

Maar deze groep bestaat ook deels uit journalisten, bloggers en gebruikers van sociale media. Het is voor u van belang ervoor te zorgen dat zij een correct, en liefst positief, beeld van u voorgeschoteld krijgen, nog voordat zij over u schrijven, bloggen of tweeten. Door ervoor te zorgen dat negatieve berichten geen prominente plaats innemen bij een zoekopdracht naar uw naam zorgt u ervoor dat gebruikers objectieve informatie kunnen gebruiken bij het vormen van hun mening en het schrijven van hun berichten.

Helaas worden er door een gebrek aan wederhoor, de noodzaak van sensatie om online te scoren, wrok en andere drijfveren online vaak incorrecte en soms kwalijke berichten geplaatst. Wanneer de berichtgeving omtrent u een negatief karakter begint te krijgen, dan kan dit ten koste gaan van de boodschap die u wilt overbrengen aan uw stakeholders en daarmee schadelijk zijn voor uw functioneren. Anderzijds werkt een goede reputatie juist in uw voordeel.

Bij beëindiging van uw dienstverband

Ook bij beëindiging van het dienstverband is uw online reputatie belangrijk. De reputatie stuurt hierin enerzijds de toon van de berichtgeving. Anderzijds zorgt een goed opgebouwde online reputatie ervoor dat negatieve berichten minder prominent en/of minder lang getoond worden in de zoekresultaten. Wanneer u in gesprek bent over een nieuwe functie zal het uw kansen vergroten indien de partij tegenover u een objectief en positief beeld van u heeft, ongehinderd door tendentieuze online berichtgeving die uw positie schaadt.

MediaMaze gaat proactief voor u aan de slag. Wij zórgen voor uw online reputatie. Wij monitoren en sturen de posities van berichten in Google. In samenspraak met u zorgen wij voor een optimale distributie van informatie en nieuws over ú. Hiermee nemen wij u de zorg voor een goede online reputatie uit handen, zodat u optimaal kunt functioneren, nu en straks.

Referenties en Media

Gezien de vertrouwelijkheid van ons werk kunnen wij u hier geen referenties overleggen. In een persoonlijk gesprek vertellen wij u echter graag over onze werkwijze en kunnen wij u enkele cases tonen. Een groot aantal nieuws- en mediawebsites geeft ons hun vertrouwen, blijkens het aantal publicaties over/door ons op hun websites, hieronder enkele voorbeelden.
HP De Tijd

Eerste hulp bij online reputatieproblemen

HP De Tijd

MarketingTribune

Online Reputatiemanagement vs. Zoekmachine Reputatiemanagement

MarketingTribune

Emerce

Spreekuur voor online reputatie problemen

Emerce

Advocatie

Online reputatie: “Google is het moderne visitekaartje”

Advocatie

Z24

Amsterdams bureau MediaMaze biedt nieuwe online reputatiemanagement dienst.

Z24

Nederlands Media Nieuws

MediaMaze begint spreekuur voor online reputatie problemen

Nederlands Media Nieuws