Het Right To Be Forgotten | Het Recht Om Vergeten Te Worden

Sinds mei 2014 biedt Google gebruikers van de zoekmachine de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om bepaalde zoekresultaten te "vergeten". Het is het gevolg van de de uitspraak over het "Right To Be Forgotten" van het Europese Hof ook wel bekend als het "Costeja arrest", of "vergeetrecht".

Het "Right To Be Forgotten (RTBF)" is alleen van toepassing op natuurlijke personen, en daarbij alleen op Europeanen. Bij een succesvol verzoek worden de gewraakte url's geblokkeerd in Google voor de door de indiener opgegeven zoekterm (zijn of haar naam, of bijnaam). Het is dus NIET zo dat de berichten uit Google gewist worden, ze worden alleen onvindbaar gemaakt voor een zoekopdracht naar de naam van de indiener. Desondanks is het RTBF een krachtig instrument voor het tegengaan van onjuiste, schadelijke, online berichtgeving.

Verzoeken kunnen zelfstandig door u zelf, of door ons namens u, ingediend worden bij Google via het daarvoor bestemde formulier. Het is daarbij belangrijk ervoor te zorgen dat u álle berichten die u wilt laten wissen indient. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar indien er meerdere berichten over u geschreven zijn op één website is het zeer vaak voorkomend dat deze niet allen in de zoekresultaten getoond worden. Pas wanneer enkele resultaten later geblokkeerd worden naar aanleiding uw RTBF-verzoek worden deze berichten zichtbaar. Zorgt u daarbij voor een goede motivatie waarbij u alle mogelijkerwijs belangrijke documenten meestuurt.

Wanneer uw beroep op het Right To Be Forgotten wordt afgewezen staat een beroep bij de Autoriteit Persoonsgegevens open. Let u er wel op dat u dit beroep binnen 6 weken na afwijzing door Google dient in te dienen. De Autoriteit Persoonsgegeven zal op basis van de richtlijnen uw beroep behandelen en indien zij u in het gelijk stelt zal zij Google verzoeken om uw zaak te heroverwegen. De uiteindelijke beslissingen over het al dan niet blokkeren van de zoekresultaten blijft echter bij Google.

Ook kan de gang naar de rechter gemaakt worden, door een verzoekschriftprocedure te starten op grond van artikel 46 Wbp.

Uw Right To Be Forgotten verzoek indienen via MediaMaze

Wij verzorgen graag verzoek om vergeten te worden. Zowel bij Google, de Autoritiet Persoonsgegevens en, indien nodig, bij de rechtbank. Wij hebben inmiddels tientallen verzoeken behandeld en daardoor veel ervaring opgedaan met het Right To Be Forgotten. Hierdoor kunnen wij niet alleen de haalbaarheid goed inschatten, maar behalen wij ook goede resultaten door de juiste bewijsvoering te hanteren.

Indien u het verzoek door ons laat indienen, verzorgen wij voor u:
- Een volledige inventarisatie van de te blokkeren zoekresultaten.
- Een Right To Be Forgotten verzoek (inclusief alle communicatie met Google).
- Bij toewijzing: één extra verzoek voor, na blokkering, opnieuw geïndexeerde berichten
- Bij afwijzing: een gratis inventarisatie voor een traject van "online reputatiemanagement".

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Indien het verzoek afgewezen wordt kunnen wij u begeleiden bij uw verzoekschriftprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast hebben wij goede juridische partners die u kunnen begeleiden bij uw beroep bij de Rechtbank.