Het Right To Be Forgotten / Recht Om Vergeten Te Worden / Vergeetrecht

Sinds mei 2014 biedt Google gebruikers van de zoekmachine de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om bepaalde zoekresultaten te "vergeten". Het is het gevolg van de de uitspraak over het "Right To Be Forgotten" van het Europese Hof ook wel bekend als het "Costeja arrest", of "vergeetrecht".

Voor wie is het vergeetrecht?

Het "Right To Be Forgotten (RTBF)" is alleen van toepassing op natuurlijke personen, en daarbij alleen op Europeanen. Bij een succesvol verzoek worden de gewraakte url's geblokkeerd in Google voor de door de indiener opgegeven zoekterm (zijn of haar naam, of bijnaam). Het is dus NIET zo dat de berichten uit Google gewist worden, ze worden alleen onvindbaar gemaakt voor een zoekopdracht naar de naam van de indiener. Desondanks is het RTBF een krachtig instrument voor het tegengaan van onjuiste, schadelijke, online berichtgeving.
 

Waar kunt u een verzoek indienen?

Google - Verzoeken kunnen zelfstandig door u zelf, of door ons namens u, ingediend worden bij Google via het daarvoor bestemde formulier. Het is daarbij belangrijk ervoor te zorgen dat u álle berichten die u wilt laten wissen indient. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar indien er meerdere berichten over u geschreven zijn op één website is het zeer vaak voorkomend dat deze niet allen in de zoekresultaten getoond worden. Pas wanneer enkele resultaten later geblokkeerd worden naar aanleiding uw RTBF-verzoek worden deze berichten zichtbaar. Zorgt u daarbij voor een goede motivatie waarbij u alle mogelijkerwijs belangrijke documenten meestuurt.

Autoriteit Persoonsgegevens - Wanneer uw beroep op het Right To Be Forgotten wordt afgewezen staat een beroep bij de Autoriteit Persoonsgegevens open. Let u er wel op dat u dit beroep binnen 6 weken na afwijzing door Google dient in te dienen. De Autoriteit Persoonsgegeven zal op basis van de richtlijnen uw beroep behandelen en indien zij u in het gelijk stelt zal zij Google verzoeken om uw zaak te heroverwegen. De uiteindelijke beslissingen over het al dan niet blokkeren van de zoekresultaten blijft echter bij Google.

Rechtbank - Ook kan de gang naar de rechter gemaakt worden, door een verzoekschriftprocedure te starten op grond van artikel 46 Wbp.
Een beroep op het vergeetrecht is en blijft een juridisch proces. Om uw kansen op succes te vergroten dienen wij graag voor u de verzoeken in.

Uw Right To Be Forgotten verzoek indienen via MediaMaze

Wij hebben inmiddels vele tientallen verzoeken behandeld en daardoor veel ervaring opgedaan met het Right To Be Forgotten. Hierdoor kunnen wij niet alleen de haalbaarheid goed inschatten, maar behalen wij ook goede resultaten door de juiste bewijsvoering te hanteren. Hierdoor bent u gegarandeerd van een maximale kans op succes.
Indien het initiële verzoek door Google afgewezen wordt kunnen wij voor u een bemiddelingsverzoek neerleggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook starten wij graag voor u een verzoekschriftprocedure voor u bij de Rechtbank. Deze procedure is relatief laagdrempelig, is vormloos en kent een beperkt griffierecht (€287).