skip to Main Content

Online Reputatiemonitor

De zoekresultaten voor een zoekopdracht naar uw naam bepalen het online imago: hoe er door potentiële klanten, cliënten, sollicitanten, doorverwijzers, investeerders of journalisten naar u of uw bedrijf gekeken wordt, en dus of zij wél of niet met u in zee gaan.

Het belang is dus duidelijk, maar hoe draagt monitoring bij aan een positieve online reputatie?

Reputatieherstel: blauwdruk voor herstelwerkzaamheden

De zoekresultaten in Google voor een zoekopdracht naar de naam van u, of bedrijf, zijn uniek. Geen enkele andere zoekopdracht geeft dezelfde zoekresultaten. Oftewel: je bent zelf het enige voorbeeld van wat Google precies wil zien voor een zoekterm naar je naam. Door doorlopend te monitoren weten we wat Google waar wil zien, ofwel: bij plotselinge grote veranderingen van de zoekresultaten door bijvoorbeeld veel media-aandacht, weten we waar we naar terug willen, we kennen de route.

Door de online reputatie in rustige tijden in kaart te brengen, kan na een crisissituatie zo effectief en efficiënt mogelijk gewerkt worden aan het herstel van het online imago, omdat de beste middelen en de beste wegen hiervoor bekend zijn.

Kantoor Meetingroom
Kantoor Voorkant

Reputatieherstel: beter geïnformeerde beslissingen

Door de natuurlijke veranderingen in de zoekresultaten voor de relevante zoekopdrachten te observeren over langere tijd is het mogelijk om te zien wanneer een specifieke pagina zich afwijkend gedraagt in de zoekresultaten.

Als historische patronen aantonen dat nieuwsberichten meestal slechts 2 weken in de zoekresultaten getoond worden, kan een afwachtend beleid aanbevolen worden op basis van de monitoring. Verdwijnt het (negatieve) nieuwsbericht niet zoals andere berichten na 2 weken, maar blijft het aanwezig? Dan is dat een aanwijzing om in te grijpen. Het stelt ons, en daarmee jullie, in staat beter geïnformeerde beslissingen te maken.

Reputatieverbetering: Kwaliteit van het imago verhogen

Benchmarken t.o.v. concurrenten.

Door de eigen online reputatie te benchmarken t.o.v. vergelijkbare bedrijven/personen en concurrenten worden de verschillen inzichtelijk. Waar valt te verbeteren, waar is winst te halen? Welke zoekresultaten hebben zij wel, maar wij niet? En waarom niet? Door op basis hiervan nieuwe vermeldingen te creëren en de resultaten hiervan te monitoren, wordt de algehele kwaliteit van het online imago verhoogd.

Benchmarken t.o.v. de eigen reputatie in andere (taal)regio’s.

Een tweede mogelijkheid is door de eigen online reputatie op verschillende plaatsen, in verschillende taalregio’s te monitoren, mits deze markten relevant zijn natuurlijk. Het online imago verschilt sterk per land en per taalgebied. Omdat het vaak organisch tot stand is gekomen, is de exacte samenstelling voor een deel afhankelijk van welke media aandacht hebben besteed aan u of uw bedrijf, welke reviews er geschreven zijn en welke platforms dominant zijn in de betreffende regio Door de reputatie op verschillende plekken te monitoren kan er in de verschillende regio’s geleerd worden van de samenstelling van de eigen zoekresultaten op andere plekken. Daarnaast kan de impact van stappen ter verbetering of versterking van het online imago op de verschillende plaatsen gemeten worden, waardoor een completer beeld van de effecten hiervan ontstaat.

Img 3273

Wat monitort de tool precies?

Onze tool monitort het openbare internet, dat deel waar geen inloggegevens voor nodig zijn. Denk hierbij aan alle journalistieke media, blogs, reviewwebsites en alle sociale media waarvan de posts worden geïndexeerd door Google.

Specifiek in worden iedere dag de eerst 50 zoekresultaten voor iedere zoekopdracht opgehaald. Wij monitoren deze zoekresultaten vanaf een neutrale server, met anonieme instellingen. Hierdoor worden de zoekresultaten zo min mogelijk beïnvloed door personalisatie of lokalisatie.

Hoe kan ik de monitor bekijken?

Middels een persoonlijke inlog in Webdashboard kunnen de resultaten de monitoring bekeken worden. Er is geen limiet op het aantal gebruikers binnen uw organisatie, iedereen kan met dezelfde gegevens inloggen. Bij de start van de monitoring ontvangt u een uitgebreide handleiding voor optimaal gebruik van en inzicht via de monitoring.

Wat zijn de kosten van de reputatiemonitor?

De monitoring start op €250,- per maand. Dat is inclusief kwartaalupdates met aanbevelingen ter verbetering van de online reputatie.

Daarnaast ontvangt u bij reputatieschade een kosteloze inventarisatie en advies voor het herstel van het online imago, ter waarde van maximaal €1250,- ex. btw*.

Reputatiemonitoring komt standaard met 1 zoekterm in 1 regio met 1 taalinstelling. Extra zoektermen kunnen worden toegevoegd á €25,- per zoekterm, per regio, per taalinstelling (bijvoorbeeld: Belgie / Nederlands)

*na ten minste 4 maanden monitoring

Kantoor Lobby 2

Reputatieverbetering: betere bescherming

Door optimalisatie van online vermeldingen, effectief interlinken van eigen en externe vermeldingen en de creatie van nieuwe content kunnen de posities van relevante online vermeldingen versterkt worden. Dit maakt deze vermeldingen sterker, de positie ervan stabieler. Concreet zorgt dit ervoor dat zij door nieuwe vermeldingen niet eenvoudig meer kunnen worden weggedrukt van de eerste pagina van de zoekresultaten. Deze 1e pagina, en daarmee de online reputatie, wordt hierdoor minder kwetsbaar voor nieuwe, negatieve berichtgeving. Het wordt moeilijker, zo niet onmogelijk voor nieuwe berichten om te kunnen ranken op de 1e pagina van de zoekresultaten.

Reputatieverbetering: inzicht in de resultaten van de eigen werkzaamheden

Meten=weten. Met doorlopende reputatiemonitoring worden de resultaten van werkzaamheden ten behoeve van de online reputatie inzichtelijk, of dit nu in crisis of in gewone tijden is.

Wanneer er middels online reputatiemangement gestuurd wordt op een verbetering of versterking van de online reputatie brengt de monitoring inzicht in het effect hiervan. Door over langere termijn de zoekresultaten te bekijken, wordt de dagelijkse fluctuatie uit de resultaten gehaald waardoor een eerlijke vergelijking mogelijk is. Dit zorgt voor betere beslissingen en daarmee een beter eindresultaat, ten opzichte van een vergelijking met slechts enkele datapunten.

Img 3252

Online Reputatie Verzekering

De monitoring service combineren wij, indien deze niet in combinatie met online reputatiemagement / een online reputatiehersteltraject wordt afgesloten, met een kosteloze analyse en een hersteladvies in geval van reputatieschade.

Wanneer op de 1e pagina van de zoekresultaten tenminste één negatief zoekresultaat in onze monitoring verschijnt zullen wij, zoals wij dat altijd voor klanten doen, de mogelijkheden inventariseren hier verbetering in aan te brengen en deze middels een uitgebreide rapportage aan u voorleggen. De gebruikelijk kosten hiervan zijn tussen de €750,- en €1250,- ex. btw, maar worden ,indien u de monitoring tenminste 4 maanden voordat de schade optreedt hebt afgesloten, door ons voor eigen rekening genomen.

Middels de monitoring hebt u dientengevolge niet alleen de mogelijkheid uw reputatie proactief te beschermen en de mogelijkheid eventuele schade efficiënter op te lossen, maar bent u ook verzekerd van een vergoeding voor de eerste kosten die hierbij komen kijken.

Back To Top