Gegevens van faillissement uit Google en publicerende bronnen verwijderen

Gegevens van faillissement uit Google verwijderen

Wanneer u een doorstart gemaakt hebt of de handelsnaam hebt overgenomen van een eerder failliet bedrijf, dan is het goed mogelijk dat potentiële relaties op basis van de zoekresultaten in Google het idee krijgen dat uw bedrijf nog steeds failliet is. Door het verschijnen in de zoekresultaten van verschillende websites die faillissementen registreren, krijgt het publiek onterecht het idee dat het faillissement de actuele stand van zaken is. Websites als faillisementsdossier.nl, faillisementen.com, oozo.nl, drimble.nl en vele anderen verschijnen regelmatig en prominent in de zoekresultaten. In de meeste gevallen is het echter mogelijk hier effectief tegen op te treden. Wij hebben hier veel ervaring mee, en kunnen u goed bijstaan met verzoeken aan de publicerende websites én Google.

Waarom zie ik deze informatie?

Gegevens rondom faillissementen worden openbaar gemaakt door de overheid. Onder andere via het Centraal Insolventieregister en de Staatcourant, waar alle insolventies, surseances van betalingen en schuldsaneringen gepubliceerd worden. Verschillende websites halen deze gegevens automatisch op en verwerken deze ten behoeve van publicatie op hun eigen websites. Vervolgens bieden deze websites abonnementen aan hun bezoekers om informatie over de betreffende faillissementen aan te vragen. Tegelijkertijd bieden zij een deel van de informatie openbaar aan. Google indexeert deze pagina’s en plaatstt ze doorgaans prominent in haar zoekresultaten. Hierbij wordt zowel door de publicerende websites, als door Google, doorgaans niet gekeken naar de actuele stand van zaken in het faillissement. Het blijft dus ook getoond worden nadat het faillissement is opgeheven. Dit is anders voor het Centraal Insolventieregister. Dit wordt níet geïndexeerd door Google, en de gegevens worden 6 maanden na beëindiging van de insolventie verwijderd.

Wat kan ik hiertegen doen, ik wil van die pagina’s af?!

Uw mogelijkheden hangen, zoals altijd in het recht, af van de omstandigheden van het geval. Over het algemeen kan er echter op verschillende gronden worden opgetreden tegen de opname van faillissementsgegevens op deze websites en Google.

  • Persoonlijk Faillissement of tot de persoon herleidbare informatie

Er kan, op basis van de AVG, een verzoek worden ingediend bij zowel de publicerende websites als bij Google. Dit kan alleen indien er persoonsgegevens verwerkt worden, bijvoorbeeld bij een persoonlijk faillissement(of dus dat van een eenmanszaak) of wanneer de gegevens tot een persoon herleidbaar zijn, bijvoorbeeld als uw eigen naam in de bedrijfsnaam voorkomt en het duidelijk is dat het uw bedrijf was. Dit is een verzoek op basis van het ‘vergeetrecht’, waar wij zeer veel ervaring mee hebben.

  • Zakelijk faillissement

In geval van faillissementen van rechtspersonen kan in een deel van de gevallen bij de publicerende websites een verwijdering worden bedongen. De mogelijkheden verschillen hierbij sterk per geval en moeten dus individueel beoordeeld worden. Omdat wij al verschillende van deze zaken behandeld hebben, zijn wij goed geëquipeerd u hierover te adviseren.

Wij hebben uitgebreide ervaring met verzoeken aan en procedures tegen gegevensverwerkers als Google. Wij geven u graag vrijblijvend en kosteloos een eerste inschatting van de mogelijkheden om de vermeldingen omtrent het faillissement te verwijderen en/of te blokkeren in Google. Hiertoe kan u onderstaand formulier invullen, of ons telefonisch contacteren op 020—2215827. Een verzoek aan een gegevensverwerker kunnen wij al voor u opstellen en indienen vanaf €795,- ex. Btw, all-in. Een inventarisatie van de mogelijkheden is echter kosteloos en vrijblijvend.

Vul in voor een vrijblijvende en kostenloze inschatting van de mogelijkheden.

[ninja_form id=4]